1 min read

IZJAVA ZA MEDIJE ob dosegu potrebne kvote za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka v Evropski uniji

Piratska stranka Slovenije, koordinatorica zbiranja podpisov ECI za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka - UTD, je danes priložila zadnje podpise za dosego potrebne ciljne kvote!

V okviru Evropske civilne iniciative se je 25. septembra 2020 začela vseevropska akcija zbiranja podpisov za pobudo Evropski komisiji, da pripravi predlog univerzalnega temeljnega dohodka za celotno območje EU.

Za uspešnost pobude je potrebno v državah članicah v enem letu skupno zbrati najmanj en milijon podpisov v vsaj sedmih državah, Slovenci pa moramo prispevati najmanj 5640 podpisov, ki smo jih danes po manj kot dveh mesecih zbiranja uspešno zbrali in s tem postali prva od sodelujočih držav v Evropski uniji z doseženo kvoto!

Države, ki so nam po zbranih podpisih najbližje, tj. Nemčija, Grčija, Madžarska in Španija, do sedaj še niso uspele doseči niti tretjine potrebne kvote, za dosego pa imajo sicer na voljo še 10 mesecev.

Zasluge za takšno uspešnost pobude v Sloveniji lahko pripišemo angažmaju slovenske UTD skupnosti, ki že leta ozavešča javnost o ideji univerzalnega temeljnega dohodka. Pohvala pa gre tudi vsem, ki so nam pri deljenju pobude pomagali, saj smo podpise zaradi epidemiološke situacije zbirali povsem elektronsko.

Iniciativa bo trajala do septembra 2021, do skupnega milijona pa je še daleč, zato z zbiranjem podpisov nadaljujemo prek spletne strani, ki jo je pripravila Evropska komisija.

Univerzalni temeljni dohodek, v kolikor bi bil izveden skupno na nivoju članic EU, bi evropskim državljanom zagotovil določen znesek, s katerim bi lahko krili svoje mesečne stroške in ga brezpogojno prejemali kjerkoli v EU. Tako bi povečali posameznikovo svobodo ter končali stigmatizacijo brezposelnih in prejemnikov socialnih transferjev.

Cilj pobude ni zagovarjanje že vnaprej pripravljenega modela UTD, temveč da z orodjem neposredne demokracije – evropsko civilno iniciativo – Evropsko komisijo obvežemo, da svoja široka sredstva, ki jih ima na razpolago, nameni analizi in pripravi predloga izvedljivega vseevropskega UTD.

Evropska unija bi ga sicer lahko izkoristila za zmanjševanje regionalnih razlik in kot korak k vzpostavitvi socialne unije. Podobno, kot to počnejo v Združenih državah, pa bi lahko Evropska centralna banka s kriznim UTD-jem učinkovito vzpodbujala potrošnjo v času recesij.