1 min read

Zahtevajmo točkovnike popravljivosti

Zahtevajmo točkovnike popravljivosti

Obvežimo proizvajalce k označevanju popravljivosti izdelkov! ➡️ prt.si/repairscore

Kratka življenjska doba elektronskih naprav ni tehnična omejitev tehnologije, marveč je posledica zavestne odločitve proizvajalcev, da svoje izdelke oblikujejo na tak način.

Zaradi povsem nepotrebne hiperprodukcije hitro pokvarljivih izdelkov okolje neprestano zasuvamo s stotinami milijonov ton nevarnih odpadkov, trpijo pa tudi naše denarnice, saj nas neprestano menjavanje odsluženih izdelkov za povsem nove stane veliko denarja.

Prehod v trajnostno družbo, katere obstoj bo dolgoročno vzdržen, zahteva serijo dobro zasnovanih zakonov, ki bodo prebivalstvu in gospodarstvu dali vzpodbude za okolju prijaznejše delovanje.

Z omogočanjem enostavnejšega popravljanja izdelkov vsakomur bi znatno podaljšali življenjsko dobo izdelkov, zmanjšali količino odpadkov in porabljene energije ter s tem izpustov CO2.

Z uvedbo poenotenega in obveznega označevanja izdelkov glede na njihovo obstojnost, trpežnost in popravljivost, ter obveznim zagotavljanjem nadomestnih delov in omogočanju popravljanja vsem, ne le licenciranim servisom, bi trajnostno naravnali evropske ter posredno tudi svetovne trge.

Podpišite poziv skupine Evropskih zelenih v Evropskem parlamentu, katere del so tudi piratski evroposlanci. Od Evropske komisije zahtevajmo zakonodajne spremembe, ki bodo okrepile pravico do popravila lastnih naprav!

Povezava do peticije ➡️ prt.si/repairscore