1 min read

Vlada zavlačuje JEK-2

Vlada zavlačuje JEK-2

Vlada Roberta Goloba je dokončno razkrila, da nasprotuje jedrski energiji.

Projekt drugega bloka Jedrske elektrarne Krško je nova vlada že v začetku svojega mandata postavila na stranski tir, saj so se zavezali, da bodo o projektu izvedli posvetovalni referendum, slednjega pa ne želijo izvesti pred zaključnim delom svojega mandata.

Nedavne izjave ministra za energetiko Bojana Kumra, pa kažejo na to, da vlada izvedbo JEK-2 že načrtno blokira, minister je v izjavi za medij N1 priznal, da želi s projektom zavlačevati, v upanju, da se pojavi alternativa.¹ Uradna energetska strategija države so, kot kaže, postale pobožne želje, da se bodo problemi, ki jih imajo obnovljivi viri, čudežno rešili.

Do namernega zavlačevanja projekta JEK-2 je sicer že prišlo, saj sta ministrstvo za okolje in infrastrukturo potratili skoraj leto dni pri obravnavi vloge za umeščanje elektrarne v prostor, postopek se namreč nikamor ne premakne.²

Izkušnje iz tujine nas sicer učijo, da tovrstno zavračanje in sabotiranje jedrske energije slej ko prej pripelje do potrebe po gradnji novih premogovnih in plinskih elektrarn, saj obnovljivi viri le niso tako popolna rešitev, kot jih njihovi prodajalci poskušajo prikazati.³

Od vseh možnih energetskih scenarije je gradnja drugega bloka JEK najbolj smiselna tako z ekonomskega, tehničnega kot tudi naravovarstvenega vidika. V kolikor ne bo zgrajen NEK-2, bo zelo verjetno TEŠ-7 ali pa bodo zgradili nove hidroelektrarne na Muri in Savi.

Gradnja solarnih elektrarn je velika tržna niša trgovcev z energijo, zato je vredno poudariti, da imata tako minister Kumer kot predsednik vlade Robert Golob kot nekdanja direktorja podjetij, ki trgujejo z električno energijo, pri energetski politiki močan konflikt interesov.

¹ prt.si/nek2zamik

² prt.si/nek2zavlac

³ prt.si/lignem