1 min read

Vlada nadaljuje z zavajanjem glede učinkov bogataške kapice

Vlada nadaljuje z zavajanjem glede učinkov bogataške kapice

Vlada še naprej z zavajanjem promovira svoj predlog bogataške kapice, s katero želi podeliti 40–50 milijonov evrov davčnih odpustkov na leto tistim, ki imajo bruto plačo višjo od 6000 evrov.[1]

Snovalci zakona o debirokratizaciji brez kakršnekoli zanesljive podlage trdijo, da se bo po zaslugi uvedbe socialne kapice v Sloveniji zaposlilo več fizičnih oseb, kar naj bi sčasoma privedlo do zmanjšanja predvidenega proračunskega izpada.

Strateški svet za debirokratizacijo, ki ga je lani ustanovila vlada, je že ob prvem razkritju svojih predlogov septembra lani priznal, da z realističnimi ocenami vplivov svojih predlogov sprememb na davčnem področju ne razpolagajo.[2]

Trditve Ivana Simiča, vodje sveta za debirokratizacijo, da so “visoki“ davki razlog, da izgubljamo pomemben kader, ki se namesto pri nas zaposluje v tujini, ter ga bomo le tako lahko privabili nazaj, ne bi mogle biti bolj zavajajoče.[3]

Rušenje socialne države, neizpolnjevanje njenih osnovnih nalog, kot je npr. zanemarjanje katastrofalnega stanja na stanovanjskem trgu[4], in nizka oz. neobstoječa vlaganja v osnovno javno infrastrukturo, ki bi služila širokemu krogu prebivalstva, so vse razlogi, zakaj se vsako leto v tujino odseli na stotine mladih, ki v takšni državi ne vidijo več perspektive.[5]

Kmalu po koncu epidemije lahko pričakujemo pritiske s strani EU za zmanjševanje močno naraslega javnega dolga.[6] Če evropskih milijard ne porabimo preudarno, bodo čez nekaj let zagotovo nastopili varčevalni ukrepi[7], ki bodo zopet po žepu najhuje udarili upokojence, mlade in tiste na socialnem robu.[8]

Takrat bomo ceno uvedbe socialne kapice morali z višjimi davki in prek razgradnje socialne države plačevati vsi.


  1. https://prt.si/bankrotizacija ↩︎

  2. https://prt.si/debirsept ↩︎

  3. https://prt.si/simictwit ↩︎

  4. https://prt.si/stanref2 ↩︎

  5. https://prt.si/zanemladih ↩︎

  6. https://prt.si/javdolg181 ↩︎

  7. https://prt.si/eumilijarde ↩︎

  8. https://prt.si/krizaclovprav ↩︎