1 min read

Vlada dopušča kršenje evropskega pravnega reda pri kanalu C0

Vlada dopušča kršenje evropskega pravnega reda pri kanalu C0

Vladi Republike Slovenije se gradnja kanalizacije C0 na vodovarstvenem območju ne zdi nezakonita, kljub sodbi Sodišča Evropske unije, ki prepoveduje tovrstna izigravanja okoljske zakonodaje!

Vlada je po preučitvi dokumentacije o gradnji kanala C0 izdala mnenje, da projekta ni mogoče ustaviti, saj inšpekcija ni odkrila nikakršnih napak v postopku.¹ To je v navzkrižju s sodbo Sodišča EU.

Kanal C0 je 9 kilometrov dolg kanalizacijski kanal, ki poteka skozi ožje vodovarstveno območje okrog vodarne Kleče, ki je največji vir pitne vode v Ljubljani.

Kljub strožjemu režimu za umeščanje projektov na takšna območja je Mestni občini Ljubljana uspelo izigrati okoljsko zakonodajo. Projekt gradijo brez da bi zanj predhodno opravili presojo vplivov na pitno vodo.²

Občini se je presoji vplivov na okolje uspelo izogniti tako, da je dovoljenje za gradnjo kanalizacije pridobila za več krajših odsekov in ne za kanal kot celoto. Kljub temu, da je skupna dolžina kanalizacije 9 kilometrov in da je v skladu z zakonodajo za kanalizacijo takšne dolžine potrebna presoja vplivov na okolje, se niti organu, ki je izdal dovoljenje, niti inšpekciji postopek ni zdel problematičen.

Med sodbami sodišča Evropske unije najdemo sodbo z dne 10. decembra 2009 v zadevi C‑205/08, kjer je sodišče razbijanje projektov na manjše kose za namen izogibanja presoji vplivov na okolje izrecno prepovedalo. Sodba je del ustaljene sodne prakse.³

Dejstvo, da se inšpektorjem postopek pridobivanja dovoljenj za kanalizacijo C0 ne zdi sporen, bi moralo biti podlaga za menjavo inšpektorjev.

Vlada si zatiska oči pred očitno kršitvijo evropskega pravnega reda. S tem dokazuje, da so ji gradbeni interesi Zorana Jankovića pomembnejši od zdravja ljudi.

¹ prt.si/vladac0

² prt.si/c0svetmol

³ prt.si/sodb20508