1 min read

Večina županov, ki zlorablja oblast, je ponovno izvoljena!

Večina županov, ki zlorablja oblast, je ponovno izvoljena!

19 županov, ki so bili ponovno izvoljeni leta 2014, je pred tem delilo občinske posle svojim sorodnikom, svetnikom ali celo samim sebi.

Pri mediju Pod črto so že leta 2014 opozarjali na problematiko ponovne izvolitve županov, ki so v svojih preteklih mandatih kršili zakone.¹ Nov županski mandat je na takratnih volitvah kljub ugotovljeni zlorabi županske funkcije znova osvojilo kar 19 od 23 spornih županov, ki so se odločili kandidirati.

Podrejanje občinskih institucij županom omogoča, da izigravajo volitve in se kljub dokazljivim zlorabam ohranjajo na oblasti.

Tako velikega števila sodnih procesov zaradi zlorabe oblasti, kot jih imajo sedanji in bivši župani, ne beleži nobena druga javna funkcija.

Omejitev mandatov je nujen ukrep za zmanjševanje obsega samovoljnosti in zlorab oblasti s strani županov.

¹ prt.si/nezupa