1 min read

Velik korak k vseevropski uveljavitvi pravice do popravila!

Evropski komite za elektrotehnično standardizacijo je objavil evropski standard EN45554, s katerim se določa, kako lahko je popraviti ali znova uporabiti določen izdelek.

Zaradi želje po čim večjem dobičku nekateri proizvajalci izdelke namerno snujejo tako, da jih je čim težje popraviti oziroma, da se potrošnike prisili v uporabo dragih licenciranih serviserjev. To prizadene tako gospodinjstva kot tudi podjetnike in kmetovalce, ki se jim onemogoča samostojno popravilo naprav in delovnih strojev, ki so jih že kupili.

Hiperprodukcija hitro pokvarljivih izdelkov ima škodljive učinke na naše okolje, saj nas zasipa s stotinami ton nevarnih odpadkov kot so odslužene baterije in deli elektronike. To dejstvo vse bolj prepoznavajo tudi evropske institucije in odločevalci.

Nov standard bo definiral pomembne parametre in metode za oceno popravljivosti in ponovne rabe izdelkov, kot so možnost nadgradnje, enostavnost menjave ali dostopa do določenih komponent. Prav tako pa bo standard definiral indeks zmožnosti ponovne rabe izdelka.

Univerzalna pravica do popravila znotraj EU bi morala biti pomemben del evropskega zelenega dogovora, saj bi z njo postavili okolje in kupno moč potrošnikov nad kratkoročne dobičke proizvajalcev. Zaradi moči, ki jo ima evropski trg v svetovnem merilu, pa bi se podobne regulacije in standardi začeli širiti tudi drugod po svetu.

Evropska komisija je oktobra 2019 sprejela paket regulacij, ki proizvajalce gospodinjskih aparatov zavezujejo k zagotavljanju rezervnih delov za popravilo 10 let po nakupu izdelka. Komisija se je k postopni uveljavitvi pravice do popravila zavezala tudi v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, nov standard pa jasno definira, kaj popravljivost sploh pomeni.