1 min read

Kdo razprodaja šolstvo in cenzurira internet?

Kdo razprodaja šolstvo in cenzurira internet?

Včeraj, 21. 9. 2022, je potekala izredna seja parlamentarnega odbora za gospodarstvo, kjer sta bila po nujnem postopku obravnavana dva predloga sprememb zakonov, ki urejata avtorske pravice.¹

Zakona sta po oceni strokovnjakov za avtorsko pravo in človekove pravice izjemno slabo zasnovana. Kljub številnim opozorilom o problematičnosti obeh zakonov so ju poslanci  vseeno potrdili.²

Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi minister iz kvote stranke Socialnih demokratov Matjaž Han, je pri pisanju zakonov podleglo številnim pritiskom lobijev založnikov in kolektivnih organizacij avtorjev.

Slednji zdaj pod krinko kazni s strani EU ter ob izdatni pomoči nekaterih poslancev in članov vlade poskušajo od državnega zbora na hitro izsiliti sprejetje cele vrste novih avtorskih nadomestil, ki bodo bremenila javne ustanove.

Zakona bosta naredila nepopravljivo škodo odprti znanosti, šolstvu, internetu in človekovim pravicam.³

Zakona sta kljub številnim sprejetim amandmajem še vedno objektivno slaba in neprimerna za sprejem v slovenski pravni red.

Proti škodljivim spremembam avtorske zakonodaje se bomo borili še naprej, do plenarne seje Državnega zbora, ki bo potekala 26. septembra, in tudi kasneje, v kolikor bo do uveljavitve novel s strani Državnega zbora tudi prišlo.

¹ prt.si/grad4sej
² prt.si/4sejodbg
³ prt.si/zakavprav