1 min read

Pirati proti deforestaciji!

Pirati proti deforestaciji!

Danes je dober dan za okolje, člani evropskega parlamenta so podprli močan zakon proti deforestaciji  – Uredbo o uvozu in izvozu izdelkov katerih proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov.

Uničevanje gozdov je eden izmed ključnih uničevalnih elementov, s katerimi človeštvo doprinaša k uničevanju svetovnih ekosistemov in spreminjanju podnebja.

Številni ukrepi in ozaveščanje o problematiki so hitrost deforestacije v zadnjih desetletjih nekoliko upočasnili, a to še zdaleč ni dovolj.¹

Odločnejši korak v boju zoper deforestacijo s strani EU je zato več kot dobrodošel.

Četverica piratskih evroposlancev je tokrat prispevala ključne glasove za prepoved finančnih naložb v deforestacijo in tako konservativnim poslanskim skupinam (EPP, ID in ECR) preprečila, da uredbo razvodenijo.²

¹ prt.si/defor

² prt.si/euppdefo