1 min read

Jedrska energija bo vključena v zeleno taksonomijo EU

Jedrska energija bo vključena v zeleno taksonomijo EU

Na današnjem glasovanju v Bruslju so evropski poslanci potrdili, da se jedrsko energijo uvrsti v tako imenovano zeleno taksonomijo.¹

To pomeni, da bodo nove jedrske elektrarne lahko končno financirane tudi iz sredstev, namenjenih "zelenemu prehodu". To pomeni sredstev, do katerih so doslej bile upravičene le nekatere nizkoogljične tehnologije za proizvodnjo električne energije.

Vetrne turbine, fotovoltaični paneli in drugi obnovljivi viri energije so prejemali izdatna javna sredstva v obliki subvencij in ugodnih posojil.

Ker se je sredstva zaradi političnih pritiskov namenjalo le enim oblikam nizkoogljičnih tehnologij, je jedrska energija zaostajala v razvoju in postala manj konkurenčna, zaradi nerazvitosti tehnologij za hranjenje energije iz obnovljivih virov pa se je za čas noči, zime in brezvetrja, močno razširila raba plina, ponekod celo premoga.²

Pričakujemo, da bo ugodnejše financiranje vzpodbudilo več evropskih držav, da se odločijo za gradnjo novih jedrskih reaktorjev, več reaktorjev ko se bo hkrati gradilo, cenejši in hitreje zgrajeni bodo.³

Za Slovenijo bi to lahko pomenilo tudi do več milijard evrov prihrankov pri gradnji novih jedrskih elektrarn in veliko hitrejši čas gradnje.

Odpravo neupravičene in znanstveno neosnovane diskriminacije⁴ jedrske energije s strani Evropske unije pozdravljamo. Končni cilj energetske politike mora biti čim hitrejše in po možnosti tudi čim bolj ugodno razogljičenje energetike, kar pa je veliko lažje doseči, če hrbtenico energetike tvorijo jedrske elektrarne.⁵

¹ prt.si/zeldeu

² prt.si/lignem

³ prt.si/reaktorji

prt.si/10letfukusime

prt.si/jeden2