1 min read

Odločitev ustavnega sodišča je v največjo korist otrok

Odločitev ustavnega sodišča je v največjo korist otrok

Pirati pozdravljamo odločitev ustavnega sodišča, ki je odpravilo dolgoletno diskriminacijo istospolnih parov pri sklepanju zakonske zveze in pri posvajanju otrok.¹

Odločitev ustavnega sodišča gre predvsem v korist otrok, ki so ostali brez staršev.

20. člen konvencije o otrokovih pravicah opredeljuje dolžnost države, da otroku, ki je začasno ali stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje, zagotovi posebno varstvo, torej nadomestno skrb v obliki posvojitve, rejništva ali v sklopu posebne institucije.²

Pravica do posvojitve zato ni pravica, ki bi pripadala kateremukoli posamezniku, posvojitev je zgolj orodje za zagotavljanje nadomestne skrbi otrokom, s pomočjo državljanov, ki so na to pripravljeni ter so tega finančno in psihično zmožni.

Nedopustno je, da država pri odločitvi, komu bo posvojitev odobrila, diskriminira na katerikoli drugi podlagi razen na sposobnosti posameznikov, da otroku zagotovijo primerno oskrbo, ki jim bo omogočala otroštvo in odraščanje.

Ideološke interpretacije tega, kdo je zmožen ustrezno skrbeti za otroke, so popolnoma nesprejemljive, saj državnim organom lahko dajo podlago za odvzem otrok iz družin, ki jim niso po okusu in se jim zaradi tega ne zdijo primerne za vzgajanje otrok kljub temu, da je za otroke primerno poskrbljeno.

Država ima sicer vso pravico izvajati svojo ustavno dolžnost posebnega varstva otrok tako, da postavlja objektivna in strokovna merila za posvojitev. Katerokoli drugo merilo, razen sposobnosti posvojiteljev otrokom zagotoviti primerno oskrbo in s tem odraščanje in otroštvo, ni ne objektivno in ne strokovno.

Z nepotrebnim ožanjem števila potencialnih posvojiteljev s strokovno neutemeljenimi pogoji je država le škodovala otrokom ter jim omejevala oziroma odrekala pravice, ki jim pripadajo po konvenciji o otrokovih pravicah in ustavi.

¹ prt.si/usposv

² prt.si/konvotrok