1 min read

Ukinitev RTV prispevka

Predlagamo ukinitev obstoječega sistema plačevanja RTV prispevka in uvedbo novega progresivnega RTV davka, ki bi ga plačevale pravne osebe, fizične osebe z dejavnostjo ter zaposleni ob letnem obračunu dohodnine.

S povprečno 120 € davka na osebo, ki bi ga plačevale gospodarske družbe, fizične osebe z dejavnostjo in zaposlene fizične osebe, bi zbrali okrog 120 milijonov evrov na leto. Davek bi bil nekoliko višji za tiste z višjimi prihodki in nižji ali povsem oproščen za tiste z najnižjimi. Pri gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih pa bi se višina davka določila glede na dobiček iz poslovanja, a bi ta še vedno povprečno znašal 120 € na leto.

Plačila dajatev za RTV bi po našem predlogu povsem razbremenili upokojence in socialno najšibkejše. Enočlanskim gospodinjstvom in gospodinjstvom, kjer je zaposlena zgolj ena oseba s povprečno plačo pa bi dajatev znižali iz 153 € na 120 € na leto. Davka bi bili oproščeni tudi študentski delavci, a bi bilo zakonsko potrebno urediti, da se določen del koncesije, ki jo iz naslova študentskega dela prejema ŠOU, nameni Radiu Študent.

Tovrsten sistem bi sledil vzoru Finske, ki je plačevanje prispevka za javno televizijo nadomestila z davkom že leta 2012.[1]

Skupno bi RTV davek prinesel okrog 120 milijonov evrov, kar je 24,2 milijonov evrov več kot je zavod prejel iz naslova plačil RTV prispevka v letu 2019.[2] Zaradi dodatnih sredstvev bi lahko popolnoma ukinili oglaševanje in nadomestili finančni izpad, ki ga RTV zadnja leta dopolnjuje s prodajo delnic Eutelsata. Prav tako bi se iz naslova dodatnih sredstev lahko financiralo tudi STA. Več o tem pa v predlogih, ki sledijo.


  1. https://prt.si/yletax ↩︎

  2. https://prt.si/rtvporocila ↩︎