1 min read

Škodljivost ministrstva za okolje

Škodljivost ministrstva za okolje

Andrej Vizjak od prevzema ministrske funkcije le to izkorišča za sistematično odstranjevanje okoljskih varovalk.

Ministrstvo za okolje se pod njegovim vodstvom vede kot ministrstvo za razprodajo narave, saj pogosto sprejema odločitve, ki javni interes na področju varovanja okolja popolnoma ignorirajo.

Spodletel poskus sprememb zakona o vodah je bil le vrh ledene gore škodljivega delovanja ministrstva. Probleme, ki spremljajo načrtovano Hidroelektrarno Mokrice in verigo hidroelektrarn na srednji Savi, več sto milijonske projekte, za katere se sklepajo posli brez pravnomočnih okoljevarstvenih dovoljenj, smo podrobno dokumentirali: prt.si/vizjakskoda

Napoved njegove interpelacije pozdravljamo, a smo hkrati tudi mnenja, da bi se morala ta zgoditi mnogo prej.

Grozeča nevarnost podnebnih sprememb, ki s seboj prinašajo ekstremne vremenske pojave in izgubo biodiverzitete, zahteva takojšnje ukrepanje.[1]

Ministrstvo za okolje ni sposobno primernega ukrepanja, kar je v takšnih razmerah še toliko bolj nesprejemljivo.


  1. prt.si/podnebnakriza ↩︎