2 min read

Razširjenost zlorab sredstev skupne kmetijske politike

Razširjenost zlorab sredstev skupne kmetijske politike

Neobstoječe varovalke pred zlorabami in nepravičen sistem razdeljevanja evropskih subvencij uničujejo malega kmeta ter siromašijo skupno evropsko blagajno.

Skupina Zelenih, del katere so tudi štirje piratski evroposlanci, je izdala poročilo o zlorabah sredstev skupne evropske kmetijske politike. Fokus poročila so predvsem sistematične, s tamkajšnjimi vladami povezane, zlorabe v petih državah – na Slovaškem, na Madžarskem, na Češkem, v Bolgariji in v Romuniji: prt.si/kamgredenar

Gre za zaskrbljujoč trend zlorab, ki ga med pogajanji o novem proračunu za kmetijstvo evropske institucije skoraj niso naslovile kljub temu, da se tako na nepregleden in nepravičen način razdeli kar 40 % vseh sredstev skupnega proračuna.

Subvencije predstavljajo dve tretjini vseh evropskih sredstev, namenjenih kmetijstvu. Pri sedanji ureditvi ima največjo prednost pri dodeljevanju subvencij predvsem velikost kmetij. 80 % proračuna skupne kmetijske politike gre v roke zgolj 20 % kmetom.[1] Res je, da večje kmetije pridelajo več, a sistem je nesorazmerno nagnjen k podarjanju prednosti zelo velikim pridelovalcem in tajkunom.[2]

Majhni kmetovalci, ki predstavljajo veliko večino vseh v EU, še večji delež pa v Sloveniji, so zato podvrženi nevarnosti, da jih večji proizvajalci z mnogo nižjimi cenami in večjo pogajalsko močjo v odnosu do trgovcev povsem izrinejo.

Jasno je, da takšna skupna kmetijska politika nikakor ne služi svojim zastavljenim ciljem, saj ti na prvo mesto postavljajo kakovostno in cenovno dostopno pridelavo hrane, ki hkrati ne bo pretirano obremenjevala okolja, ter skrb za življenjski standard kmeta in ohranitev evropskega podeželja.[3]

Odsotnost enotnih evidenc končnih prejemnikov sredstev in neodvisnega zunanjega nadzora nad razdeljevanjem denarja po predpisanih merilih, omogočajo največjim tajkunskim združbam, da razdeljujejo površine svojih kmetij na stotine manjših podjetij ter tako zakrivajo svoje lastništvo, posledično nagrabijo še večji delež subvencij, kot bi jim že tako ali tako pripadal zaradi velikih površin zemlje, ki jo imajo v lasti. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da evropske institucije nimajo nikakršnih instrumentov, da bi sploh lahko ugotovile celotno razsežnost problema.[4]

Med leti 2017 in 2018 so goljufije, povezane s črpanjem evropskih sredstev, porasle za kar 200 %. Vse bolj razvidno je dejstvo, da so kriminalne združbe in tajkuni prek vpetosti v politiko v zadnjih letih pospešeno (iz)našli načine, kako si nekaznovano prisvajati denar vseh Evropejcev.[5]

To je tudi poglaviten razlog, zakaj bi se morali boriti in vztrajati pri spoštovanju vladavine prava širom držav članic EU, kadar gre za vprašanje rabe skupnih sredstev.[6] Sodelovanje vzhodnoevropskih oligarhov s tamkajšnjimi vladami in njihovo brezsramno bogatenje skozi prikrajanje državnih sistemov namreč pod vprašaj postavlja temelje Unije.[7]

Kot doslej, se bomo Pirati na evropskem nivoju še naprej zavzemali za preusmeritev večjega deleža subvencij k manjšim pridelovalcem in varovanje okolja, obrambo pred sušami, dobrobit živali ter večje financiranje trajnostnih oblik kmetijstva: prt.si/SLOKmet


  1. http://prt.si/nepravicnostsubvencij ↩︎

  2. http://prt.si/tajkunikmetijstva ↩︎

  3. https://prt.si/CAP ↩︎

  4. https://prt.si/CAPreportEUPP ↩︎

  5. https://prt.si/zlorabesredstev ↩︎

  6. https://prt.si/vladavinaprava ↩︎

  7. https://prt.si/brezramnookoriscanje ↩︎