1 min read

Podpora prireditveni dejavnosti

Podpora prireditveni dejavnosti

Podpiramo pobudo glasbenikov in organizatorjev prireditev, ki vlado pozivajo k oblikovanju načrta za postopno odpiranje javnih prireditev ter k vključevanju njihovih predlogov v bodoče protikoronske pakete.

Pobudo lahko podprete tudi s podpisom peticije: prt.si/prir

Javne prireditve so ena izmed dejavnosti, ki so jo ukrepi zoper epidemijo najhuje prizadeli. Pri oblikovanju omejevalnih ukrepov in paketov pomoči pa je ta sektor ostal v veliki meri prezrt. Mnogi so se zato znašli na robu finančnega zloma, od odnosa, ki ga bo vlada v prihodnjih mesecih do te dejavnosti imela, pa je odvisen njihov obstoj.

Koncerti in večje prireditev se ne izvajajo že leto dni, z izjemo kratkega obdobja med lanskim poletjem. A tudi takrat so se prireditve morale izvajati pod nesmiselnimi pogoji, ki so marsikateremu prireditvenemu prostoru onemogočili, da bi sploh kakorkoli odprl svoja vrata.

V začetku leta so bili objavljeni izsledki študije, opravljene v koncertni dvorani v nemškem Dortmundu, ki kažejo, da bi se prireditve v zaprtih prostorih lahko izvajale na varen način brez visokega tveganja za prenos okužb, v kolikor je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja med obiskovalci in nameščeno kakovostno prezračevanje.[1] Organizirane prireditve na prostem pa so se lani že izvajale in ni bilo zaznati, da bi bile ob spoštovanju zaščitnih ukrepov problematične.

Izrednega pomena je, da vlada vendarle prične upoštevati strokovna dognanja in z zadostno mero preuči, na kak način nauke iz tujine učinkovito prenesti k nam, ter da prisluhne glasbenikom in organizatorjem dogodkov. Od tega je namreč odvisno, ali bomo glasbene in druge kulturne prireditve naslednjih nekaj let lahko obiskovali le še v sosednjih državah.


  1. http://prt.si/concertstudy ↩︎