1 min read

Proti iztrebljanju medvedov in volkov!

Po lanskoletnem odloku o izrednem odstrelu, o čigar zakonitosti še vedno odloča Ustavno sodišče, Državni svet nadaljuje z udinjanjem interesom rejsko-lovskega lobija in v Državni zbor pošilja predlog dopolnitve interventnega zakona z novim odstrelom 220 medvedov in 30 volkov.

Rjavi medved in volk sta po evropski habitatni direktivi zaščiteni vrsti in vsakršen masovni odstrel mimo mnenj naravovarstvene stroke, kot smo mu bili priča lani, je nezakonit. To je potrdila tudi oktobrska sodba evropskega sodišča (prt.si/sodbaEU) proti finski agenciji za divjad, ki je nezakonito izdala odlok o odstrelu sedmih volkov.

S sodbo so bili določeni strogi pogoji za odločbe o odstrelu, ki morajo biti podkrepljene s konkretnimi študijami, tako o sami populaciji kot o nastali škodi in neučinkovitosti zaščitnih ukrepov.

Državni svetnik Branko Tomažič, predstavnik Kmetijske zbornice Slovenije in predlagatelj novega odstrela, je v obrazložitvi predloga zakona navajal podatke o številu volkov, ki jih je pripravil Aleš Hvalc, predstavnik društva rejcev drobnice, ki za tovrstne ocene nima ustreznih kvalifikacij.

Evropska unija namenja rejcem stotisoče evrov nepovratnih sredstev za ustrezne preventivne in zaščitne ukrepe. Prav tako je vsa nastala škoda na živini visoko subvencionirana. Pri projektu SloWolf navajajo, da se je v letih 2010-2018 zaradi zaščitnih ukrepov povzročena škoda prepolovila. Gospod Tomažič je v svojem nagovoru tem rezultatom oporekal brez navedbe ustrezne podlage.

Pri oceni števila medvedov je situacija še hujša, saj se uporablja popolnoma neutemeljene podatke, ki so zgolj ugibanja. Če citiramo besede Tomažiča, je po njegovem mnenju medvedov “baje 1200”. Zadnja znanstvena analiza o številu osebkov rjavega medveda je bila izvedena leta 2015.

Interventnemu zakonu o odstrelu nasprotujejo tako nevladne okoljevarstvene in naravovarstvene organizacije, kot tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki se jih pri odločanju o zadevi z glasno, a neutemeljeno retoriko poskuša diskreditirati, zatreti in označiti za “urbane ekologe”, ki le zavirajo proces. Predstavniki naravovarstvenih organizacij so že mesece deležni osebnih žalitev in groženj.

Državni zbor bo o zakonu predvidoma odločal maja. V kolikor se bo tovrstna praksa nadaljevala, nas v kratkem lahko doletijo tudi kazni s strani EU.