2 min read

Predlagamo ukinitev RTV prispevka!

Predlagamo ukinitev RTV prispevka!

Predlagamo ukinitev RTV prispevka in spremembo modela financiranja javne RTV!

V Franciji ukinjajo obvezni prispevek za javno radiotelevizijo¹, o ukinitvi prispevka razmišljajo tudi v Veliki Britaniji², razprave na to temo pa se odvijajo tudi v drugih državah.

Sistem obveznega plačevanja prispevka za nacionalno radiotelevizijo uporabljajo v številnih državah po vsem svetu. Televizijo v takšnem sistemu financirajo državljani sami z neposrednimi plačili, brez posredovanja in morebitnega vmešavanja drugih državnih institucij.

Na tem modelu temelji tudi RTV prispevek.

Takšna ureditev financiranja javnih medijev ima številne pomanjkljivosti:

Obvezno plačilo dajatve za javno radiotelevizijo bremeni vsa gospodinjstva ne glede na število članov in njihov dohodek.

Prispevek najbolj bremeni starše samohranilce in samske osebe, te si plačila za razliko od drugih tipov gospodinjstev ne morejo razdeliti z drugimi člani.

Ker plačila izvajajo državljani sami, se po zaslugi takšnega sistema veliko denarja steče v žepe ponudnikov plačilnih storitev v obliki provizij

Višina prispevka je fiksna, predpisana z zakonom.

V Sloveniji se višina RTV prispevka ni spremenila že 8 let.³ RTV Slovenija je za svoje nemoteno delovanje prisiljena iz leta v leto zniževati stroške in iskati dodatne prihodke na trgu, zaradi česar trpi kakovost javnega servisa.

Neposredno financiranje javnih medijev s strani državljanov ni nujno garancija za neodvisnost medijev. Dolgoletna praksa številnih vlad v Sloveniji je zlasti nameščanje sebi lojalnih članov v nadzornih in upravnih organih javnih medijev.⁴

Nekatere države so zaradi slabosti tovrstnih prispevkov vzpostavile drugačen model financiranja javnih medijev.

Prispevek za nacionalno radiotelevizijo je bil opuščen v številnih razvitih državah, najprej je bil ukinjen v Avstraliji, sledile so ji Nova Zelandija, Islandija, Švedska, Finska, Norveška in Nizozemska.⁵

Države, ki so prispevek opustile, so namesto njega uvedle dodaten davek, ki se ga obračuna ob plačilu dohodnine.

Breme financiranja javne radiotelevizije se po t.i. skandinavskem modelu pravičneje razporedi med gospodinjstvi glede na njihove specifike, državljani pa so hkrati razbremenjeni položnic in provizij ob njihovem plačevanju.⁶

¹ prt.si/frpris
² prt.si/bbcpris
³ prt.si/visinartv
prt.si/depolitizacija
prt.si/gerway
prt.si/ukinitevprispevka