2 min read

Dodatno poslabševanje pogojev dela za dostavljalce ne bo zagotovilo večje prometne varnosti v Ljubljani

Dodatno poslabševanje pogojev dela za dostavljalce ne bo zagotovilo večje prometne varnosti v Ljubljani

Poslovni model, ki ga v Sloveniji uporabljata dostavljalski podjetji Wolt in Glovo¹, v tujini pa še številna druga podjetja, temelji na prilagodljivih delovnih urnikih dostavljalcev, ki naj bi lahko delali kadarkoli in so plačani glede na število dostav, ki jih opravijo.²

V okvirnem času kosila in večerje, ko je povpraševanje po dostavah hrane največje, se na ulice poda tudi največje število dostavljalcev.³ V primeru, da prometni režim mesta tega ne predvidi, je lahko v tem času občutno poslabšana varnost vseh udeležencev v prometu.

Mestno središče Ljubljane, ki je usmerjeno predvsem v privabljanje velikega števila turistov, je zaradi te vrste dostav še toliko bolj obremenjeno, saj se poti pešcev in dostavljalcev prekrivajo, nasičenost mestnega jedra pa bo v prihodnje še naraščala, saj je namreč pred epidemijo število turističnih obiskov iz leta v leto skokovito raslo.⁴

Negativna plat takšnega sistema dostav je tudi prekarna narava dela, ki ga opravljajo dostavljalci. Tako Wolt kot Glovo dostavljalcev ne zaposlujeta, ti delajo za podjetji bodisi prek študentskih napotnic, bodisi kot samostojni podjetniki.

Dostavljalci so podvrženi pritisku, da opravijo čim več dostav v čim krajšem času, to še zlasti velja za samostojne podjetnike, ki, v kolikor ne zmorejo opraviti dovolj dostav na mesec, zaradi stroškov prispevkov delajo z izgubo.

Nesmiselno načrtovana in dotrajana kolesarska infrastruktura in pretirana nasičenost nevarno postavljenih oglaševalskih površin, ki sta značilni za nekatere točke v mestnem jedru Ljubljane, dodatno pripomoreta k poslabšanju prometne varnosti.⁵

Takšen sistem dostav, če ni ustrezno reguliran, lahko ogroža varnost tako dostavljalcev kot ostalih udeležencev v prometu.

Ljubljanski župan se je reševanja te problematike lotil z dogovorom o ukrepih proti dostavljalcem v obliki identifikacijskih številk, na podlagi katerih bodo lahko mimoidoči posamezne dostavljalce prijavili podjetju.

Pri tem župan povsem ignorira krivdo, ki jo za poslabšanje prometne varnosti v centru mesta nosita Wolt in Glovo, saj sta podjetji tisti, ki dostavljalce spodbujata v pretirano hitenje.⁶

Dostavljalci s hitenjem pri dostavah že danes veliko tvegajo, saj jim v primeru poškodbe prvih 30 dni bolniške odsotnosti ne pripada nikakršno nadomestilo. V tujini so bili zabeleženi že številni primeri hudih poškodb in celo smrti dostavljalcev.⁷

Oznake na hrbtih bodo podlaga za kaznovanje posameznih dostavljalcev s strani podjetij, kar pa ni garancija, da ti ne bodo še naprej hiteli, saj jih k temu spodbuja sistem, v katerem delajo.

Hkrati bo dogovor med občino in podjetjema šel izključno v škodo dostavljalcev, ki se jim bodo poslabšali pogoji dela, ki bo še bolj negotovo.

Slabi delovni pogoji imajo negativne učinke na zdravje delavcev, kar lahko ob poslabšanju drugih dejavnikov, kot sta nadaljevanje zasičenosti mestnega jedra s turizmom in padanje kakovosti prometne infrastrukture, vodi v dodaten padec prometne varnosti za vse udeležence.

¹ prt.si/woltzok

² prt.si/juscour

³ prt.si/delpeak

prt.si/noclj19

prt.si/europlakat

prt.si/juscurex

prt.si/smrdost