1 min read

Predlagamo rezervni glas

Predlagamo rezervni glas

Kar četrtina volivcev je na letošnjih volitvah oddala glas kateri izmed strank, ki smo ostale zunaj parlamenta. To je skoraj še enkrat toliko glasov, kot jih je bilo takšnim strankam namenjenih na volitvah 2018.

Glasovi takšnih volivcev se proporcionalno porazdelijo vsem strankam v parlamentu v obliki dodatnih mandatov, ki jih te v primeru vstopa večjega števila strank v DZ ne bi prejele.

Skoraj vse stranke smo se v predvolilnem obdobju v volilnih programih ter v odgovorih civilni družbi zavezale k spremembi volilnega sistema.

Pirati poleg ukinitve volilnih okrajev predlagamo tudi uvedbo t.i. rezervnega glasu.

Volivci bi v takšnem sistemu imeli možnost podeliti svoj glas večim strankam po vrstnem redu, glas bi na koncu prejela prva stranka izmed naštetih, ki bi ji uspel preboj parlamentarnega praga.

Vse dokler ne spremenimo volilnega sistema se bodo volilne kampanje, ki ne temeljijo na vsebini, temveč na glasovanju "proti" določeni politični opciji, brez kritične evalvacije programov in kredibilnosti strank, venomer ponavljale.