2 min read

Potrebujemo sodobne reševalne helikopterje

Potrebujemo sodobne reševalne helikopterje

Helikoptersko reševanje se še vedno ne izvaja s specializiranimi helikopterji, kar je v nasprotju s sodobnimi standardi reševanja, kot posledico imamo večjo smrtnost med ponesrečenci.

V Sloveniji nimamo niti enega helikopterja, ki bi bil namensko namenjen reševanju, za helikoptersko reševanje se uporablja helikopterje vojske in policije.

Veliki vojaški in policijski helikopterji so manj okretni, potrebujejo dlje časa za pripravo in vzlet, zaradi drugih zadolžitev pa pogosto tudi niso na voljo. Prav tako za namen nudenja nujne medicinske pomoči ne letijo ponoči.¹

Zaradi tega se na pomoč s helikopterjem čaka tudi uro do dve, včasih celo več, medtem ko je drugod po EU, kjer reševanja opravljajo s specializiranimi helikopterji, zdravnik pri ponesrečencu v maksimalno 15 minutah.

Dlje časa kot traja reševanje, večje so posledice za ponesrečenca, zaradi takšnega sistema  ljudje tudi po nepotrebnem umirajo, višji so stroški zdravljenja in rehabilitacije.²

Reševanje ponesrečencev z večnamenskimi helikopterji je zastarela praksa, ki so jo drugod po EU opustili, poleg Slovenije ima tak sistem le še Hrvaška, ki ga bo kmalu nadomestila s sodobnim sistemom HNMP. Takšno reševanje tudi ni v skladu z evropskimi pravili o letalskih operacijah.³

Večnamenskost vojaških helikopterjev zveni na prvi pogled kot ugodna rešitev, dokler nam ni zaradi tega potrebno čakati več ur na nujno medicinsko pomoč. Si predstavljate kako bi bilo, če bi namesto standardnih reševalnih vozil po cestah reševanja opravljali z oklepniki? Nekaj podobnega se danes počne pri helikopterskem reševanju.

En namenski reševalni helikopter stane 9 milijonov evrov, po zagotovilih strokovnjakov bi za pokritje celotne države potrebovali 4 takšne helikopterje v skupni vrednosti 36 milijonov evrov. S takšno ureditvijo bi rešili številna življenja in preprečili številne komplikacije pri ponesrečencih.

Žal je tudi trenutna vlada podlegla interesnim skupinam na Ministrstvu za obrambo, ki si ne želijo spremembe sistema. Helikopterska nujna medicinska pomoč je zdravstvena dejavnost, ki bi jo moralo urejati ministrstvo za zdravje, stroškovno pa kriti ZZZS.

Vse politične stranke, ki tvorijo trenutno koalicijo so bile soglasne, da je stanje potrebno urediti, to so celo zapisale v koalicijsko pogodbo, minister za zdravje pa je ureditev obljubil šele leta 2026, kar je absolutno nesprejemljivo.⁴

Potrebujemo helikopterje, ki bodo namenjeni izključno za medicinsko reševanje. Vlada naj vsaj na tem področju preneha s kršenjem lastnih zavez in poskrbi, da ljudje ne bodo trpeli in umirali zaradi sedanjega stanja.

¹ prt.si/bell

² prt.si/sabolckr

³ prt.si/reg96512

prt.si/koalpog22 (str. 75)