1 min read

Pot v policijsko državo in družbo nadzora

Pot v policijsko državo in družbo nadzora

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog sprememb Zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerim želijo močno razširiti rabo biometričnega nadzora, vključujoč tudi masovnega, za namen izvajanja policijskih nalog.

Predlagan zakon v večih členih krši ustavno načelo sorazmernosti, saj brez smiselne utemeljitve prekomerno posega v zasebnost posameznika, ki je ustavno varovana pravica.

Z ohlapno definicijo oz. ponekod celo popolno odsotnostjo varovalk se odpirajo tudi neštete možnosti zlorabe. Med drugim tudi za sledenje in nadzor nad za oblast problematičnimi posamezniki.

Pod mandatom te vlade smo videli, da lahko ta skupina zajema novinarje, predstavnike civilne družbe, državne tožilce, sodnike … skratka vse, ki vladi onemogočajo neomejeno oblast, a pred represijo, ki bi jo ta zakon omogočal, ne bi bil varen nihče.

Uvedba splošnega nadzora nad javnimi površinami bi posegla tudi v pravico do javnega zborovanja in izražanja mnenj, splošen nadzor policije nad prebivalstvom pa je že sam po sebi poseg v osebno svobodo vsakogar.

Na tako grozovito kratenje osebnih svoboščin ne pristajamo, takšna zakonodaja bi postavila nevaren presedan za postopno uvajanje družbe nadzora.

Varstvo človekove zasebnosti in dostojanstva sta temeljni pravici, ki smo ju pripravljeni braniti z vsemi razpoložljivimi sredstvi, tudi z referendumom.

Predlog zakona v pripravi: prt.si/ZNPPolC.

Mnenje informacijske pooblaščenke o zakonu: prt.si/infpoZNPP.

Pobuda za popolno prepoved biometričnih metod splošnega nadzora v EU: prt.si/bio.