2 min read

Pomembna sodna zmaga za zasebnost in svobodo

Pomembna sodna zmaga za zasebnost in svobodo

16 organizacij in posameznikov je po osmih letih sodnega boja na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) doseglo pomembno zmago za našo zasebnost in svobodo.[1]

ESČP je razsodilo, da sta zakonodaja, ki ureja britanski sistem množičnega prestrezanja spletne komunikacije ter način, kako se prestreženo vsebino deli z varnostnimi agencijami drugod po svetu, v neskladju s človekovimi pravicami svobode govora in pravice do zasebnosti. Sodba je pomembna za vseh 47 držav podpisnic Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic.[2]

Edward Snowden je leta 2013 razkril podrobnosti o globalni mreži množičnega nadzora, v kateri imajo centralno vlogo obveščevalne službe ZDA.[3] Del ene izmed mrež je tudi britanska obveščevalna služba.

Različne organizacije civilne družbe na področju varstva zasebnosti in drugih človekovih pravic so na podlagi Snowdnovih razkritij britansko zakonodajo izpodbijale na Evropskem sodišču, ki je že 2018 razsodilo, da je program množičnega prestrezanja spletnih komunikacij v neskladju s temeljnimi človekovimi pravicami, a so organizacije vložile še zahtevo za dodatno obravnavo na velikem senatu sodišča.[4]

Dokončna sodba velikega senata je pomembna predvsem zato, ker daje konkretnejše smernice za prihodnjo in že obstoječo zakonodajo, ki že ali še bo posegala v temeljne svoboščine na spletu.

Sodbe ne gre razumeti kot popolno prepoved množičnega prestrezanja spletne komunikacije, pravici do zasebnosti in svobode govora namreč nista smatrani kot absolutni pravici ter ju države v skladu z načelom sorazmernosti, torej kadar je to nujno potrebno, lahko omejujejo in sodišče smatra, da je množičen nadzor s strogimi varovalkami pred zlorabo še vedno sprejemljiv. A sodba vseeno daje nekaj pomembnih izhodišč, kako naj bi sorazmernost in ustrezne varovalke pred zlorabami morale izgledati.

V mnenju enega izmed sodnikov je npr. navedeno, da se je “množičen nadzor nad vso spletno komunikacijo v boju zoper terorizem izkazal za povsem neučinkovitega, zato je ne le resna grožnja človekovim pravicah temveč tudi velika potrata sredstev.“

Zakonodajalci bodo od zdaj naprej morali biti mnogo bolj pazljivi.


  1. https://prt.si/BBrother2021 ↩︎

  2. https://prt.si/privacyint21 ↩︎

  3. https://prt.si/NSAfiles ↩︎

  4. https://prt.si/BBrother2018 ↩︎