1 min read

Politično uzurpacijo javnih podjetij je potrebno zamejiti

Politično uzurpacijo javnih podjetij je potrebno zamejiti

Z zaskrbljenostjo spremljamo kadrovske menjave, ki se dogajajo v podjetjih v državni lasti.  Vladne stranke nastavljajo sebi lojalne kadre, ki nimajo primernih kompetenc, ter odstranjujejo njim moteče posameznike.¹

Menjave se dogajajo netransparentno, javnost o konkretnih razlogih zanje ni ustrezno obveščana, razloge za ključne odločitve se zakriva za steno domnevno neodvisnega korporativnega upravljanja, za katero izginjajo vsakršni sledovi odgovornosti.²

V upravah velikih družb, ki upravljajo s ključno družbeno infrastrukturo, sedijo čedalje bolj nekompetentni posamezniki.³ To ogroža kakovost javnih storitev in javne finance, koalicijske stranke pa si na tak način dodatno utrjujejo moč.

Državna podjetja se zlorablja na več načinov – funkcije znotraj podjetij lahko služijo kot nagrada za zvestobo posameznikov, pogodbe se podeljuje samo izbrancem politike, tu pa je tudi manipuliranje medijskega trga prek oglaševalskih pogodb.

Politično uzurpacijo državnih podjetij je potrebno zamejiti, saj ogroža javno dobro in spodkopava demokracijo.

Med rešitvami za izboljšanje stanja vidimo predvsem povečanje vpliva zaposlenih pri upravljanju in izbiri vodilnih kadrov v državnih podjetjih, večjo transparentnost in zaščito žvižgačev ter vzpostavitev zakonskih varovalk, s katerimi bi zagotovili, da bo odločanje o nadzornikih potekalo povsem strokovno.

¹ prt.si/genikadro

² prt.si/pocispreneved

³ prt.si/postanespos