1 min read

Pogojevanje prehajanje občinskih meja z rabo aplikacije je čisti nesmisel

Pogojevanje prehajanje občinskih meja ali katerekoli druge z odloki prepovedane aktivnosti z rabo aplikacije #OstaniZdrav je čisti nesmisel!

Drugega načina preverjanja, ali aplikacija na vašem telefonu deluje oziroma ali jo imate sploh naloženo, razen direktnega posega v telefon, ni, slednje pa predstavlja nesorazmeren in nedopusten vdor v posameznikovo zasebnost.

Ministrstvo za zdravje prav tako še do danes ni pripravilo predpisa ekvivalenta oddaljenosti uporabnikov, ki je zakonsko določen predpogoj za delovanje aplikacije: prt.si/ijzMZapp

Učinkovitost aplikacije pri omejevanju širjenja epidemije je močno vprašljiva[1], eden izmed pogojev, da bi lahko zares pričela sploh karkoli doprinašati, je, da si jo velika večina prebivalstva naloži, kar pa v Sloveniji še zdaleč ni doseženo.[2]

Razloge za to lahko iščemo ravno v povsem neutemeljenih poskusih njenega vsiljevanja.

Aplikacija uporablja podlago, razvito iz strani Appla in Googla, ki sta kot pogoj za deljenje tehnologije zahtevala, da je raba aplikacije povsem prostovoljna. Kljub že vnaprejšnjemu znanju, da to ne bo mogoče, je vladna zakonska podlaga opredelila vzvode za obveznost njene rabe s strani potrjeno okuženih. S to že na prvi pogled nesmiselno potezo (od potrjeno okužene osebe se tako ali tako pričakuje, da je v samoizolaciji) je vlada že pred njenim dokončnim razvojem močno načela zaupanje v aplikacijo.[3]

Napovedi nekaterih predstavnikov vlade[4], da bo uporaba aplikacije pogoj za prehajanje občinskih meja, se nam zdijo povsem absurdne. Če je njihov namen z ustrahovanjem doseči, da si bo več ljudi naložilo aplikacijo, lahko pričakujemo ravno nasproten učinek. Prav tako je nesmiselno pričakovati, da bo aplikacija na tej točki lahko resneje doprinesla k zajezitvi epidemije, ko je več kot očitno problem v skoraj nespremenjenem obsegu delovanja gospodarstva.[5]


  1. https://prt.si/app ↩︎

  2. https://prt.si/dvomoucinku ↩︎

  3. https://prt.si/uzakonjenapp ↩︎

  4. https://prt.si/jajoapp2 ↩︎

  5. https://prt.si/gantarapp ↩︎