1 min read

Podpora referendumski pobudi za zaščito voda

Podpora referendumski pobudi za zaščito voda

Podpiramo pobudo, da se o sprejemu sprememb zakona o vodah[1] razpiše zakonodajni referendum. Pozivamo vse državljane, ki vam je mar za naravo in skupno dobro, da s svojim podpisom prispevate k 40.000-im, ki so potrebni za razpis referenduma: prt.si/zapitnovodo

Zakonskim spremembam nasprotuje velika večina stroke s področja varstva in preučevanja voda kot tudi mnoge okoljevarstvene organizacije, saj omogočajo enostavnejše posege v priobalna in vodna območja, kar lahko pod vprašaj postavi kakovost pitne vode in ogrozi biodiverziteto vodnih ekosistemov.[2]

V mnogih razvitih državah, kjer so v preteklosti žrtvovali naravo za kratkoročni razvoj, prihaja do obrata v miselnosti in vse bolj tudi v dejanjih, ohranjanje in obnova biodiverzitete namreč postajata osrednja tema načrtov za evropski zeleni dogovor.[3]

Varovanje kakovosti vode je neprecenljivega pomena za zdravje prebivalstva ter za obstoj države kot neodvisne entitete.

Ko na situacijo pogledamo celostno, z obzirom na okoljsko katastrofo, ki se že odvija pred našimi očmi, lahko poslancem državnega zbora, ki so takšen zakon sprejeli, vladi, ki je zakon pripravila, in državnim svetnikom, ki nanj niso izglasovali veta, upravičeno zastavimo vprašanje: NA KATEREM PLANETU ŽIVITE?


  1. https://prt.si/zakvodspr ↩︎

  2. https://prt.si/zakvoddnev ↩︎

  3. https://prt.si/stratbioraz ↩︎