2 min read

Podpora protestu kmetov

Podpora protestu kmetov

Izražamo podporo kmetom v protestu zoper Ministrstvo za kmetijstvo, ki s svojim načrtom za razdeljevanje evropskih sredstev ogroža okolje, samooskrbo in dolgoročni obstoj malega kmeta.[1]

Majhni kmetovalci, ki predstavljajo veliko večino vseh kmetov v Sloveniji in širom EU, so podvrženi nevarnosti, da jih bodo večji pridelovalci z nižjimi cenami povsem izrinili.

Sistem razdeljevanja evropskih subvencij je nepravičen, ker močno preferira velike pridelovalce in agro koncerne. Ti poberejo 80 % vseh sredstev, čeprav predstavljajo samo petino vseh kmetov. Milijonom malih kmetov tako ostanejo le drobtine.[2]

Poplava uvožene visoko subvencionirane hrane zbija odkupne cene navzdol do te mere, da naši kmetje s prodajo svojih pridelkov ne pokrijejo niti osnovnih stroškov. Lani je bilo zato veliko pridelka zavrženega.[3]

Takšna kmetijska politika ohranja okoljsko nevzdržne oblike kmetijstva, uničuje malega kmeta in evropski denar pretaka v žepe tajkunov.[4]

Kmetijsko politiko so piratski evroposlanci z amandmaji že poskusili naravnati v prid trajnostnih oblik kmetijstva, vendar je vpliv agro koncernov na odločanje znotraj evropskih institucij še vedno premočan.[5]

Dokler se zadeve na evropskem nivoju ne popravijo, je nujna borba za spremembe na nacionalnem nivoju. Predlog Ministrstva za kmetijstvo je žal brez vizije in ne naslavlja vseh težav, s katerimi se kmetje soočajo. Njihova jeza je zato povsem upravičena.[6]

Povprečna slovenska kmetija je velika le nekaj hektarjev, kar pomeni, da imamo odlične pogoje za usmeritev v okolju prijaznejše oblike kmetijstva, ki so na dolgi rok edine, ki lahko podeželju in malim kmetijam omogočajo dostojen dohodek in obstoj.[7]

Ekološka transformacija našega kmetijstva mora postati temelj dolgoročne kmetijske in okoljske politike. Trajnostno kmetijstvo je pomemben korak k zmanjšanju emisij metana in onesnaževanja podtalnice s pesticidi ter ohranitve in obnove biodiverzitete.[8]

Naši predlogi za izboljšanje stanja na področju kmetijstva: prt.si/SLOKmet.

Izjava piratskih evroposlancev ob glasovanju o skupni evropski kmetijski politiki: prt.si/euppCAP.

Naši predlogi ukrepanja zoper podnebno krizo: prt.si/podnebnakriza.


  1. https://prt.si/protraktor ↩︎

  2. http://prt.si/nepravicnostsubvencij ↩︎

  3. http://prt.si/zavrzenazelenjava ↩︎

  4. http://prt.si/tajkunikmetijstva ↩︎

  5. http://prt.si/CAP ↩︎

  6. https://prt.si/skp27 ↩︎

  7. https://prt.si/velikmetij ↩︎

  8. http://prt.si/negatucinkmet ↩︎