2 min read

Na hrbtih medicinskih sester se ne sme več varčevati!

Na hrbtih medicinskih sester se ne sme več varčevati!

Medicinske sestre vse hitreje zapuščajo javno zdravstvo in skupaj z drugim zdravstvenim osebjem, predvsem nižje plačanim, odhajajo v tujino ali pa v zasebni sektor, tudi na povsem nepovezana delovna mesta.[1]

Delo medicinskih sester in bratov postaja vse bolj neznosno, epidemija je situacijo še dodatno poslabšala. Preobremenjenost in nizko plačilo sta med glavnimi razlogi za njihove odhode.

Za situacijo ni kriva samo epidemija in njeno porazno upravljanje, krivdo nosi tudi zastarel plačni sistem v javnem sektorju. Plače javnih uslužbencev so odvisne od stopnje izobrazbe, ki jo delovno mesto zahteva, ne upoštevata pa se težavnost dela in pomen posameznih tipov kadra za obstoj sistema javnih storitev.

Tako se nam dogaja to, da zdravstveno izobražen kader raje dela v trgovinah kot v zdravstvu, kar je svojevrstna nacionalna sramota. Na Ministrstvu za zdravje bi morali zvoniti vsi alarmi.

Pomanjkanje kadra še bolj otežuje delo tistim, ki na svojih pozicijah ostanejo, kar pomeni, da lahko pričakujemo vse več odpovedi.

Tudi tuji delavci niso rešitev, saj se s pomanjkanjem zdravstvenega in negovalnega kadra soočajo mnoge razvite države, ki so zaradi višjih plač veliko privlačnejša destinacija od Slovenije. V takšne države odhajajo tudi naši zdravstveni delavci.[2]

Daljše čakalne vrste in slabša oskrba zmanjšujeta verjetnost za odkrivanje bolezenskih stanj in povečujeta verjetnost komplikacij. Težje poteke bolezni je mnogo težje in dražje zdraviti, kar pomeni, da bo pomanjkanje kadra na dolgi rok povečalo stroške javnega zdravstva.

Na hrbtih medicinskih sester se ne sme več varčevati, obtoječa plačna politika vodi v kolaps javnega zdravstva.

Dodatke za delo v tveganih razmerah bi morali odslej izplačevati glede na ogroženost, ne pa glede na plačni razred, tako rednim delavcem kot tudi študentom in prostovoljcem.[3] Neto plače medicinskih sester in drugega ključnega kadra je potrebno dvigniti nad povprečno neto plačo v državi, hkrati pa je potreben še dvig plačila za nočno delo in nadure.

To je goli minimum, ki bi ga morali urediti brez odlašanja še ta trenutek.


  1. http://prt.si/medsesodhod ↩︎

  2. http://prt.si/pomansesEU ↩︎

  3. http://prt.si/c19dodatki ↩︎