1 min read

»Pejmo se mal' hecat«, tokrat z osebnimi podatki

»Pejmo se mal' hecat«, tokrat z osebnimi podatki

Incident z SMS sporočili Ministrstva za zunanje zadeve z vsebino »Vsi boste aretirani!« vnovič potrjuje obseg nerazumevanja in neresnosti javnih institucij do varstva osebnih podatkov.[1]

Očitno imajo dostop do baz podatkov državljanov in orodij za njihovo masovno izkoriščanje osebe, ki se ne zavedajo njihove občutljivosti. Iz vsebine testnega sporočila je namreč razvidno, da za ravnanje z njimi zagotovo niso primerno usposobljene.

Varstvo osebnih podatkov je temeljna ustavno zagotovljena pravica, ki omogoča varovanje cele vrste drugih temeljnih pravic v digitalni dobi.

Tovrstni incidenti zmanjšujejo zaupanje ljudi in ogrožajo učinkovitost projektov digitalizacije države še toliko bolj, kadar zanje nihče ne odgovarja ali pa se jih poskuša pomesti pod preprogo.


  1. http://prt.si/aretirani ↩︎