1 min read

Odlaganje papirnatih stopal pred državnim zborom ni bil prekršek!

Odlaganje papirnatih stopal pred državnim zborom ni bil prekršek!

Sodišče je ustavilo postopek sprožen zaradi "prekrška" lepljenja papirnatih stopal na protestu Stopala upora 22. 4. 2020. Odlok, na podlagi katerega so policisti takrat popisali vse, ki so na trg republike položili papirnata stopala, je bil namreč neustaven.[1]

Stopala upora so bila med prvimi protestnimi akcijami, s katerimi so državljani poskušali javno izraziti nestrinjanje z delovanjem vlade in njenim upravljanjem z epidemijo.[2]

Popolna prepoved javnih zborovanj ni bil strokoven, temveč političen ukrep, kar se je na protestu tudi jasno videlo. Prisotne so policisti popisali samo zato, ker so na trg odložili papirnata stopala. Kaznovano ni bilo ogrožanje javnega zdravja, do katerega s takšno akcijo niti ni moglo priti, temveč javno izražanje mnenj.[3]

Državljanom je bila od razglasitve epidemije naprej kratena pravica do svobodnega izražanja in mirnega zborovanja.[4] Pravica do protestiranja je bila prva v nizu temeljnih gradnikov demokracije, ki jih je vlada v zadnjem letu in pol uspela samovoljno odstraniti.[5]

Stroški postopkov in vračanja glob, obremenjevanje sodišč ter nenazadnje maltretiranje prebivalstva tvorijo visoko družbeno ceno, ki jo bomo zaradi nestrokovnosti vlade, posameznih policistov in MNZ še leta plačevali vsi.


  1. https://prt.si/prmrstop ↩︎

  2. https://prt.si/prekpoob ↩︎

  3. https://prt.si/stopup ↩︎

  4. https://prt.si/pravicaprotestov ↩︎

  5. https://prt.si/pravnonevzdrzno ↩︎