1 min read

Obsojamo pritiske zoper Informacijsko pooblaščenko!

Obsojamo pritiske zoper Informacijsko pooblaščenko!

Pritiski zoper Informacijsko pooblaščenko samo zato, ker ta opravlja svojo zakonito dolžnost, so vredni obsojanja.

Nedavno sprožen inšpekcijski nadzor Informacijskega pooblaščenca zoper aplikacijo NIJZ znova razkriva nizkoten odnos vlade in njej podrejenih institucij do zasebnosti državljanov.[1]

Izvršna oblast in njej podrejene institucije pri svojem delovanju niso sposobne spoštovati temeljnih človekovih pravic, zato izvajajo pritiske zoper nadzorne institucije, ko se te zavzamejo za ljudi in javni interes.[2]

Varstvo osebnih podatkov je z ustavo zagotovljena temeljna pravica, institucija Informacijskega pooblaščenca pa je njen varuh.[3] Veliko število zadev, ki so jih do zdaj sodišča in IP razrešili, je ustvarilo prakso, kako učinkovito in vnaprej zagotoviti zakonitost delovanja različnih orodij.

Zbiranje, obdelavo ali vpogled v osebne podatke je potrebno zakonsko urediti za vse primere ločeno. NIJZ bi se moral že pred naročilom in v postopku izdelave aplikacije posvetovati z Informacijskim pooblaščencem glede zakonitosti rabe aplikacije v različnih situacijah.

Postopanje NIJZ je najmanj malomarno. Gre za popolno nepoznavanje ali namerno ignoriranje zakonodaje.


  1. http://prt.si/insppcta ↩︎

  2. https://prt.si/pritiskinadinst ↩︎

  3. https://prt.si/38clenust ↩︎