1 min read

Očistimo Slovenijo reklamnih panojev

Po Sloveniji so se razpasli reklamni panoji. Nekateri celo na kulturni dediščini kot so kozolci, mnogi pa v nasprotju z že obstoječimi zakoni in predpisi, na kar že skoraj dve leti opozarjajo pri Očistimo Slovenijo reklamnih panojev.

Reklamni panoji mnogokrat stojijo na kmetijski zemlji, kar je z zakonom sicer prepovedano, nadzoruje pa se jih le preredko. Prav tako se jih brezsramno postavlja na kozolce, ki imajo velik kulturni pomen in jim tovrstna zloraba nikakor ne pristoji, postavljalo pa se jih je celo že v krajinskih parkih.[1] Reklamni panoji tako kazijo naravno kot tudi kulturno krajino Slovenije.

Poleg kulturnih, estetskih in turističnih pomislekov – neokrnjenost narave je naš največji turistični magnet – pa se zastavlja tudi vprašanje prometne varnosti. V Nemčiji in Avstriji je ureditev, za katero se zavzemamo tudi sami, tovrstna, da so reklamni panoji ali kakršnakoli druga oblika oglaševanja, izven strnjenih naselij praktično prepovedani, saj zaradi motenja voznikov povečujejo tveganje za nesreče.

Pri OSRP so preko portala Predlagam Vladi že posredovali svoj predlog o odstranitvi reklamnih panojev s kmetijskih zemljišč.[2] Ministrstvo za kmetijstvo jim je odgovorilo, da ti spadajo pod definicijo objektov in kot taki pod pristojnost MOP in Gradbene inšpekcije. Ministrstvo za okolje in prostor pa jim je odgovorilo, da zaradi lastnosti večine reklamnih panojev, ki so ponavadi zgolj enostavni objekti, Gradbena inšpekcija nad njimi nima pristojnosti.

Zadeva se tako zaenkrat vrti v začaranem krogu, medtem pa neovirano rasejo novi in novi reklamni panoji.


  1. https://prt.si/panojinabarju ↩︎

  2. https://prt.si/odstranpano ↩︎