1 min read

Neustavnost prepovedi protestov

Neustavnost prepovedi protestov

Odloki, s katerimi je vlada prepovedala in omejevala javne shode, so bili neustavni, je s 6 glasovi za in 2 proti odločilo Ustavno sodišče![1]

Takšna odločitev sodišča je bila pričakovana, pravica do protestov je namreč nujen pogoj za delovanje demokracije in z ustavo zajamčena temeljna pravica vsakega človeka, zato je popolna prepoved protestov bila popolnoma nesorazmeren ukrep, česar bi se na vladi morali zavedati.[2]

Sodbo kljub njeni poznosti pozdravljamo. Takšen nivo brezbrižnega teptanja človekovih pravic, kot smo ga doživeli med epidemijo, se ne sme ponoviti.


  1. http://prt.si/odlokineustavnost ↩︎

  2. http://prt.si/pravicaprotestov ↩︎