2 min read

Nesprejemljivo poročilo o rabi umetne inteligence

Nesprejemljivo poročilo o rabi umetne inteligence

Evropski parlament je sprejel za Pirate nesprejemljivo poročilo o rabi umetne inteligence v civilni in vojaški sferi.[1]

Trud, namenjen iskanju priporočil za zakone, ki bi urejali umetno inteligenco, je sicer hvalevreden, vendar je besedilo mestoma spisano popolnoma zgrešeno – tako, da omogoča precejšnje kršitve človekovih pravic. Zato je popolnoma nesprejemljivo.[2]

Poročilo zlovešče navaja, da bi avtomatska prepoznava obrazov na javnih mestih lahko bila sprejemljiva z “varovalkami”, poleg tega pa priporoča še rabo k zmotam nagnjene umetne inteligence za pohitritev sodnih postopkov.

Nasploh je raba biometričnih metod za nadzor javnih površin zastrašujoča že zgolj zaradi vseh možnosti zlorab, ki jih s seboj prinaša. Gonje zoper drugače misleče, novinarje in politične nasprotnike so s splošno rabo takšne tehnologije lažje izvedljive kot kadarkoli doslej.

Gre za metode policijskega nadzora, ki so že zaradi svoje splošnosti iz vidika človekovih pravic problematične. Splošen nadzor neposredno vpliva na občutek varnosti in človekovo dostojanstvo, enako velja za pogoste vdore v našo zasebnost. Takšen nadzor in obdelava osebnih podatkov se dogajata brez privolitve kogarkoli in sta zato tudi v nasprotju z obstoječo evropsko zakonodajo.[3]

Menimo, da bi uporaba obraznega zaznavanja na javnih površinah morala biti povsem prepovedana. Vse ostalo je nesprejemljivo in nagnjeno k zlorabam ter s tem h kratenju temeljnih pravic.

Intenzivnejša raba umetne inteligence za odločanje v sodnih procesih pa je korak v nasprotno smer od zagotavljanja neodvisnosti sodniških odločitev. Sistemi umetne inteligence so že zaradi zasnove premnogokrat pristranski, diskriminatorni in nagnjeni k napakam.[4]

Poročilo, čeprav na prvi videz nenevarno in nezavezujoče, predstavlja novo legitimacijo nepremišljene rabe tehnologije in podlago za prihodnje, zavezujoče pravne akte.

Evropske institucije zadnje čase vse pogosteje posegajo po rabi pomanjkljivih in spornih tehnologij kot hitrih rešitev za nekatere probleme, brez razmisleka o negativnih posledicah, ki jih nepremišljena raba lahko prinese.

Čeprav cenimo poskuse sprememb in ureditve zakonodaje na teh področjih, se absolutno moramo braniti pred zlorabami in sistematičnim kršenjem človekovih pravic, ki jih pomanjkljiva ureditev odpira.

Postavljanje spoštovanja človekovih pravic na drugo mesto, Uniji, ki njihovo spoštovanje slavi kot svojo temeljno vrednoto, ne pritiče. Odločitev parlamenta, ki je poročilo kljub Piratskemu nasprotovanju sprejel, zato sprejemamo z globokim razočaranjem.[5]


  1. http://prt.si/repJURI ↩︎

  2. http://prt.si/euppAI ↩︎

  3. http://prt.si/biometRija ↩︎

  4. http://prt.si/AIbias ↩︎

  5. http://prt.si/EPAI ↩︎