1 min read

Nemška vlada je sprejela nov zakon, ki predvideva legalizacijo konoplje

Nemška vlada je sprejela nov zakon, ki predvideva legalizacijo konoplje

Nemška vlada želi legalizirati konopljo! V kolikor bo predlagan zakon potrdil še nemški parlament, bo Nemčija postala že tretja država članica EU, kjer bo raba konoplje legalna tudi v rekreativne namene. Pred Nemčijo sta legalizacijo uvedli že Malta in Luksemburg.

Vsak odrasli državljan bo lahko posedoval do 25 gramov konoplje, prav tako bo lahko vzgajal do 3 sadike na osebo. Konopljo pa bo možno kupiti samo v sklopu članstva v posebnih neprofitnih združenjih.

Mladi med 18 in 25 letom starosti bodo smeli kupiti maksimalno 30 gramov na mesec, medtem ko bo za starejše od 25 let ta meja postavljena na 50 gramov.

Prodaja konoplje v posebnih specializiranih trgovinah pa ne bo dovoljena. To odpira možnost za nadaljnji obstoj črnega trga.

Kljub nekaterim pomanjkljivostim v modelu legalizacije gre za pomemben korak na področju regulacije konoplje saj bodo nemškemu zgledu zelo verjetno kmalu sledile številne druge države.

Slovenija bi v tej tekmi lahko vodila pred ostalimi državami.

Slovenski državni proračun bo letos beležil okrog 3 milijarde evrov primanjkljaja, primanjkljaj pa je predviden tudi za leto 2024.

Z legalizacijo konoplje bi država pridobila nov vir davčnih prihodkov, hkrati pa bi z legalizacijo zmanjšali stroške za policijo in sodstvo in ustvarili številna nova delovna mesta.

Piratski model legalizacije je dostopen na povezavi: legalizirajmo.si

Vir: prt.si/legaDE