1 min read

Ne podražitvam komunalnih storitev!

Na dnevnem redu seje mestnega sveta v Mariboru ponoven predlog dviga cen komunalnih storitev.

Aprila se je skupno število brezposelnih v Sloveniji dvignilo za skoraj 11 tisoč, število brezposelnih v Mariboru pa je v enem mesecu naraslo za 15,7%.

Kako si bo skupno kar 12.607 brezposlenih Mariborčanov lahko privoščilo ponovne podražitve komunalnih storitev, ki jih načrtuje občina?

Zakon o državnih poroštvih še ni zaživel v praksi, po vsej verjetnosti pa takšna oblika pomoči za že tako močno zadolžena mala in srednje velika podjetja v najbolj prizadetih panogah ne bo dovolj. Brez ukrepov za ohranjanje delovnih mest nas lahko čaka socialna bomba.

Vsakršne podražitve v takšnih okoliščinah so nesprejemljive. Občina bi morala pričeti s sestavljanjem načrta za ohranjanje lokalnih delovnih mest, dvig povprečnine s strani države pa izkoristiti za zniževanje cen komunalnih storitev. Plačilo teh si zaradi visokih dvigov v preteklosti prebivalstvo vse težje privošči.