1 min read

Napad na svobodo izražanja

Napad na svobodo izražanja

Vladni predlog sprememb zakona o javnem redu in miru je poskus napada na svobodo izražanja in obračunavanja s političnimi nasprotniki.[1]

Trenutno veljavna zakonodaja že zagotavlja pravno varnost žrtvam žaljenja, poniževanja in groženj, ter predvideva sankcije za najhujše oblike nedostojnega vedenja v javnosti. Uvajanje dodatnih denarnih kazni za takšna dejanja na javnih mestih je nepotrebno in škodljivo.[2]

Nove zakonske spremembe predvidevajo kazen v znesku od 500 do 1000 EUR za nedostojno vedenje do "posameznikov na teritoriju Republike Slovenije". Predlagana kazen je občutno višja od dosedanjih kazni za nedostojno vedenje v javnosti, širi pa se še definicija, koga vse je prepovedano vznemirjati in to do te mere, da zakon posega v zadeve, ki jih ureja civilno pravo, ter z varstvom javnega reda in miru nimajo povezave.

Tak zakon bi imel predvsem velik zastraševalni učinek, ljudi bi silil v samocenzuro, saj z napisi, transparenti in protestiranjem ne bi smeli »vznemirjati« več nikogar. Zlorabe takšnega zakona zoper proteste so zaradi ohlapne definicije nedostojnosti in vznemirjenosti neizbežne.

Javni funkcionarji so kot nosilci oblasti dolžni trpeti kritike na račun svojega delovanja, tudi če te niso skomunicirane na najbolj primeren način. Zakonodaja jim je doslej priznavala posebno zaščito samo med opravljanjem uradne dolžnosti.

V kolikor je vladnim strankam res v interesu zaščititi družbo pred vse hujšim zaostrovanjem verbalnih in fizičnih konfliktov, jim predlagamo, da z razdvojevalno, nedostojno in žaljivo komunikacijo najprej prenehajo sami, ter državljanom služijo kot zgled.

Predlog sprememb zakona o javnem redu in miru je za nas popolnoma nesprejemljiv, saj je v nasprotju s temelji svobodne in demokratične družbe, ter povečuje represivnost policije, ki ji hkrati še želi podeliti vlogo sodnika pri določanju višine glob.

Če bo zakon potrjen, bomo podprli napore za njegovo razveljavitev in se vanje aktivno vključili.


  1. http://prt.si/zjrm ↩︎

  2. https://prt.si/musverdel ↩︎