1 min read

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je z odloki kršila pravico do šolanja otrok s posebnimi potrebami

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je z odloki kršila pravico do šolanja otrok s posebnimi potrebami

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je z odloki o izvajanju šolanja na daljavo kršila pravico do šolanja otrokom s posebnimi potrebami.

Ustavno sodišče je 104. člen zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki je bil podlaga za odloke, razglasilo za neskladnega z ustavo.[1]

Člen[2] je ministrici podeljeval možnost, da tudi otrokom s posebnimi potrebami odredi šolanje na daljavo, pa čeprav je pri izvajanju pouka fizični stik za takšne otroke ključnega pomena in jim je šolanje na daljavo v takšnem formatu, kot je bilo predpisano za vse otroke, drastično omejilo obseg znanja, ki so ga lahko pridobili.

Šolanje na daljavo, kot si ga je zamislilo ministrstvo Simone Kustec, je bilo nasploh izvedeno porazno. Izvajanje pouka se je preneslo na daljavo brez vsakršnih prilagoditev in brez posluha za težave, ki so jih imele mnoge družine z zagotavljanjem opreme in prostorov. Učni zaostanek, ki je ob tem nastal, bo imel večgeneracijske posledice.[3]

Ustavni sodniki so znova izpostavili nedopustnost poseganja v človekove pravice z odloki, na katerega že vseskozi opozarjamo.[4] Posledice takšnega odnosa do temeljnih pravic so v tem primeru neposredno vidne – generacija otrok ima zaradi malomarnosti in nesposobnosti vlade in MIZŠ velik učni zaostanek, duševne stiske mladostnikov pa naraščajo.[5]

Simona Kustec je prva v vrsti odgovornih in bi morala nemudoma odstopiti.


  1. https://prt.si/us104cl ↩︎

  2. https://prt.si/104clzcov ↩︎

  3. https://prt.si/kustec ↩︎

  4. https://prt.si/odlokineu ↩︎

  5. https://prt.si/stismlad ↩︎