1 min read

Matura 2020 kot dobičkonosen posel

Matura je glavni vir dohodka Državnega izpitnega centra, ki jo jemlje kot posel in ne kot prelomnico v življenju dijakov, ki odloča o tem, kako bodo nadaljevali svojo izobraževalno in karierno pot.

Zato kljub neštetim pozivom dijakov, ki zaradi dvomesečnega zaprtja šol, knjižnic, socialnega življenja in ekonomskih ter družinskih stisk, vztrajajo, da tovrstna izvedba mature v takšnih pogojih nikakor ni primerna, tako RIC kot MIZŠ z njeno izvedbo neomajno nadaljujeta.

Sredstva RIC-a za izvedbo splošne mature za leto 2020 znašajo dobrih 1,73 milijona EUR, od tega je 1,62 milijona EUR zagotovljenih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dodatnih 114.000 EUR pa je zagotovljenih iz naslova vplačil za opravljanje maturitetnih izpitov in vplačil za ugovore na ocene[1].

Stroške vpogledov, nekaterih gradiv iz preteklih let in ponovnega pisanja se niti v normalnih razmerah ne spodobi valiti na pleča dijakov. Da se s tem vztraja tudi v času, ko zaradi epidemije in ekonomske stiske, ki se bo zaradi prepočasnega ekonomskega ukrepanja vlade[2] zgolj poglabljala, kaže na popolno odtujenost pristojnih institucij z osebnimi stiskami dijakov.

Dokaz, da je RIC z dodeljenimi sredstvi pripravljen varčevati na račun dijakov, je tudi odločitev, da se razčlemba neumetnostnega besedila in esej pri slovenščini izvedeta na isti dan.

Matura bi v kriznih časih morala biti organizirana tako, da se dijakom, ki že tako ali tako trpijo pod oteženimi pogoji, delo čim bolj olajša. Ravnanje Državnega izpitnega centra pa ima ravno nasproten učinek.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagamo ustanovitev komisije za maturo, ki bo sestavljena iz predstavnikov MIZŠ, RIC, ZŠD in predstavnikov dijakov, saj matura predstavlja odskočno desko za njihovo prihodnost. Zato bi pri odločanju o njeni izvedbi morali imeti besedo tudi sami.


  1. http://prt.si/ric ↩︎

  2. http://prt.si/damijan2 ↩︎