1 min read

Koaliciji v ljubljanskem mestnem svetu ni mar za zdravje ljudi!

Koaliciji v ljubljanskem mestnem svetu ni mar za zdravje ljudi!

Mestni svet občine Ljubljana je s 24 glasovi za in 15 proti potrdil sklep o soglasju k določitvi nagrade za delovno uspešnost vodstvu Zdravstvenega doma Ljubljana.

Množično odhajanje zdravstvenega kadra, poročila o mobingu nad zaposlenimi, nedelujoči telefonski centri in počasen informacijski sistem, ter nasploh množica občanov brez osnovne zdravstvene oskrbe se rezultati, ki se koaliciji v mestnem svetu zdijo vredni nagrade.

Mestni svetniki Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda so občanom še enkrat dali vedeti, da jim ni mar za njihovo zdravje, ter da so se za oklepanje na oblasti pripravljeni igrati z življenji.