1 min read

Kaj vse se skriva v Pandorini skrinjici, ki jo je odprla Aleksandra Pivec?

Dimitrij Rupel je nedavno tega potožil, da imamo Slovenci še vedno problem priznavanja elit in avtoritet.[1] A pravzaprav imamo resen problem samooklicane “politične elite”, ki vse bolj izgublja moralni kompas in ob tem terja, da jo priznavamo in spoštujemo.

Domnevna koruptivna dejanja ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec razkrivajo mentaliteto teh ljudi. Ne gre zgolj za odsotnost osnovnih moralnih načel, bolj problematično je vse bolj zakoreninjeno mišljenje, da zakonodaja za “politično elito” ne velja enako kot za vse ostale. Čas epidemije jim omogoča še dodaten alibi za takšno početje v imenu zaščite ljudi. Propagandni aparat, vključno z večino medijev kot tudi delom pravne stroke, sledi jasnemu cilju; ponovnemu prevrednotenju osnovnih moralnih vrednot in tolmačenja zakonodaje.

Mešanje službenega in zasebnega življenja in sprejemanje koristi zase ali svojo družino ne daje pravega zgleda. Meja med dopustnim in korupcijo je zelo tanka, če ne celo zabrisana, zato se je takšnim dejanjem nujno potrebno odreči. Dobro vprašanje je, kako globoko je zakoreninjen politični klientelizem v Sloveniji.

Domnevna dejanja Aleksandre Pivec zagotovo niso osamljena. Vprašanje pa je, če bi sploh prišla na dan, ako bi jih nekateri ne obelodanili z namenom rušenja sedanje vlade. Iz vroče debate zagovornikov in nasprotnikov, ki se je vnela v zadnjih dneh, je mogoče razbrati dvoje. Prvič, da ne gre za osamljen primer, temveč ustaljeno prakso “politične elite” in drugič, da ne enih ne drugih bistvo problema sploh ne zanima in ga zgolj zlorabljajo za kratkoročne politične cilje.

Vlada je sprejela Etični kodeks funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije.[2] Za krepitev delovanja pravne države, transparentnosti njenega delovanja in preprečevanje korupcije so v Državnem zboru sprejeli Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.[3] Ti akti zaenkrat že zadostno določajo, kaj je za funkcionarje sprejemljivo in zakonito. Potrebno jih je le pričeti upoštevati.

Če želimo priti stvarem do dna, ne zapirajmo pandorine skrinjice. Naj pridejo na dan vse nečednosti, šele po tem bomo na dnu skrinjice našli odrešitev.


  1. https://prt.si/dnevrupel ↩︎

  2. https://prt.si/integriteta ↩︎

  3. https://prt.si/ZintPK ↩︎