Vse izjave

Proti uvajanju družbe nadzora!

13. september, 2021
Objavljeno v kategoriji: Družba, Zasebnost in nadzor

Ministrstvo za notranje zadeve poskuša policiji pooblastila razširiti do te mere, da bo ta za opravljanje svojih nalog lahko izvajala splošni nadzor nad prebivalstvom tudi z rabo biometričnih ukrepov.¹

Novi zakon o nalogah in pooblastilih policije bi, v kolikor bi v predlagani obliki bil sprejet, odprl široko polje možnih zlorab in postavil nevaren presedan za podobne zakone, ki bodo družbo postopoma transformirali v družbo nadzora.

Takšni zakoni se bodo v prihodnosti še naprej pojavljali, saj imajo osebni podatki veliko vrednost za kogarkoli, ki poskuša z ljudmi manipulirati, naj si bodo to podjetja prek oglaševalskih kampanj ali represivni organi države.

Ustrezne varovalke, s katerimi bi zagotovili, da osebne karakteristike ljudi pri takšnih ukrepih ne bodo izrabljene v njihovo škodo, ne obstajajo. Raba orodij splošnega biometričnega nadzora bi morala biti zaradi tega popolnoma prepovedana.

Na tako grozovito kratenje osebnih svoboščin ne pristajamo, v kolikor vlada ne prisluhne opozorilom varuha človekovih pravic in Informacijske pooblaščenke², se bomo zakonu zoperstavili z vsemi sredstvi.

Vse državljane pozivamo tudi k podpisu pobude za prepoved biometričnih metod splošnega nadzora na nivoju celotne Evropske unije: prt.si/bio

 

¹ prt.si/druzbnadzor

² prt.si/IPvaruh