Vse izjave

PC pogoj zadržan!

30. september, 2021
Objavljeno v kategoriji: Človekove pravice

Ustavno sodišče je po pričakovanjih zadržalo izvajanje vladnega odloka o PC pogoju za delo državnih uslužbencev.¹

Odlok je bil sprejet brez kakršnegakoli posvetovanja s sindikati, z njim je vlada želela uslužbence javnega sektorja prisiliti v cepljenje.

Zaradi velikega števila necepljenih v nekaterih sektorjih bi zaradi uvedbe PC pogoja lahko prišlo do motenj pri zagotavljanju osnovnih javnih storitev. Ponekod uslužbenci niti niso imeli navodil, kako organizirati delo v primeru, da bi večje število zaposlenih ostalo doma.²

Minister Boštjan Koritnik bi moral prevzeti osebno odgovornost za poskus uvedbe PC pogoja, zavestno sprejemanje odlokov, za katere je že vnaprej jasno, da so neustavni, je nedopustno.

¹ prt.si/zadrPC
² prt.si/ustPC