1 min read

Eno leto od ukinitve policijske ure

Eno leto od ukinitve policijske ure

Mineva natanko leto dni od konca policijske ure.

Policijska ura je trajala kar 174 dni.¹ Šlo je za izjemno nesorazmeren ukrep, sprejet brez strokovne utemeljitve.²

Splošna prepoved gibanja je bila zelo oster poseg v osebno svobodo vsakega izmed nas, ustavno sodišče je v svoji odločitvi junija 2021 tudi potrdilo, da ukrep ni imel pravne podlage.³

Spoštovanje osnovnih človekovih pravic je najbolj temeljna referenca, ki mora veljati pri pripravi zakonov ne glede na okoliščine, v katerih se kot družba znajdemo.

Ne glede na to, ali smo v epidemiji, ali pride do hude naravne nesreče, oboroženega konflikta ... vlada državljanom ne sme samovoljno omejevati temeljnih pravic brez utemeljenega razloga in brez ustrezne zakonske podlage.

Zakon o nalezljivih boleznih je potrebno spremeniti tako, da bo o posegih v temeljne pravice lahko odločal le državni zbor ter se bo nujnost vsakega ukrepa utemeljevala posamično, učinkovitost pa sproti preverjala.

Več v našem volilnem programu: prt.si/zlorepidem

¹ prt.si/polura1l

² prt.si/polura

³ prt.si/prekpoob