1 min read

Bogataška kapica: 40-50 milijonov evrov davčnih odpustkov najbogatejšim

Bogataška kapica: 40-50 milijonov evrov davčnih odpustkov najbogatejšim

Na vladni mizi je predlog zakona o debirokratizaciji, ki med drugim vsebuje tudi uvedbo socialne kapice.[1]

Trenutno veljavna zakonodaja veleva, da vsi zaposleni plačujejo enak odstotek socialnih prispevkov od svojih bruto plač, socialna kapica pa bi omejila oz. znižala prispevke tistim, ki imajo plače višje od 6000 evrov. Vsi ti bi z uvedbo socialne kapice posledično prejeli višje neto plače od sedanjih.

Natančnih izračunov proračunskega izpada snovalci zakona niso pripravili, a pavšalno ocenjujejo, da bi kapica državi odnesla 40–50 milijonov evrov prihodkov na leto. Brez nikakršne zanesljive podlage pa trdijo, da se bo po zaslugi uvedbe socialne kapice v Sloveniji zaposlilo več fizičnih oseb, kar naj bi sčasoma privedlo do zmanjšanja izpada.

Strateški svet za debirokratizacijo, ki ga je lani ustanovila vlada, je že ob prvem razkritju svojih predlogov septembra lani priznal, da z realističnimi ocenami vplivov svojih predlogov sprememb na davčnem področju ne razpolagajo.[2]

Debirokratizacija je pomemben korak za Slovenijo. Določene postopke je vsekakor smiselno preurediti in pospešiti ter odpraviti nepotrebne prepreke, a je nesprejemljivo, da se pod to krinko poskuša izsiliti še davčne odpustke tistim, ki jih ne potrebujejo.


  1. https://prt.si/bankrotizacija ↩︎

  2. https://prt.si/debirsept ↩︎