2 min read

Zmanjševanje odvisnosti od plina

Zmanjševanje odvisnosti od plina

Nemčija bo zaradi visokih cen plina začasno povečala proizvodnjo energije iz premoga.¹

Nemčija² in Italija, ki sta največji uvoznici ruskega plina v EU, se sedaj spopadata z vprašanjem, kako preprečiti visoko rast cen električne energije zaradi rasti cen plina.³

Odločitev, da bodo krizo reševali z več premoga, daleč najškodljivejšega izmed vseh fosilnih energentov, je le najnovejši odraz zgrešenosti nemške energetske politike.⁴

Samo do leta 2019 je Nemčija porabila kar 160 milijard evrov za t.i. energetski prehod k obnovljivim virom. Z investicijami niso dosegli zastavljenih ciljev, saj je proizvodnja energije v Nemčiji še vedno med najbolj umazanimi.

Skrajni čas je, da državna energetska politika preide od praznih obljub k realnim rešitvam, ki so že danes na voljo.

Skupne investicije v sončno in vetrno energijo v Sloveniji presegajo milijardo⁵ evrov, skupna proizvodnja iz novih sončnih in vetrnih elektrarn pa znaša manj kot 2 % celotne proizvodnje elektrike v državi.⁶

Z obnovljivimi viri lahko glede na trenutne tehnične zmožnosti pokrijemo le del energetskih potreb. Izbira med jedrsko energijo ali obnovljivimi viri je zgolj navidezna, v resnici se odloča o tem, ali še naprej uporabljati fosilna goriva in s tem uničevati planet, ali pa se odločiti za jedrsko energijo.

Jedrska energija je ključnega pomena za razogljičenje energetike, energetsko neodvisnost, stabilnost omrežja ter cen energije. Le nekaj tovornjakov urana je dovolj za več let delovanja elektrarn.

Jedrske elektrarne se zdijo na prvi pogled veliki in dragi projekti, a so v primerjavi z gorami denarja, ki so ga nekatere države, med njimi tudi Slovenija, v preteklih letih namenile obnovljivim virom energije, veliko boljša in cenejša izbira za razogljičenje energetike.

Jedrski elektrarni Krško se izteka obratovalna doba. Če ne želimo podnebnega kolapsa, bomo morali zapreti tudi TEŠ-6. Skupaj ta dva obrata danes proizvedeta kar 39 % vse električne energije v državi.⁷ Povečevanje energetske učinkovitosti oz. zmanjševanje porabe ne bo ublažilo tako velikega izpada proizvodnje.

Slovenija potrebuje drugi blok Jedrske elektrarne Krško.

¹ prt.si/premnea

² prt.si/enerDE

³ prt.si/ruseuen

prt.si/energiewende

prt.si/milijOVE

prt.si/enerstik

prt.si/ienerg