1 min read

Zloraba policije je orodje totalitarnih režimov

Zloraba policije je orodje totalitarnih režimov

Poslanci koalicije so sprejeli novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki odpira vrata še hujši politizaciji policije, saj bo ta pri preiskovanju kaznivih dejanj usmerjana s strani ministra za notranje zadeve in vlade.[1]

Minister za notranje zadeve bo lahko sam usmerjal policijo glede vodenja predkazenskih postopkov, vlada pa bo lahko kar sama določila, katera kazniva dejanja bo preiskoval Nacionalni preiskovalni urad.[2]

Čeprav policija organizacijsko spada pod ministrstvo za notranje zadeve, je njena neodvisnost od izvršne veje oblasti nujna za delovanje pravne države in demokracije, policijo se namreč z lahkoto lahko zlorablja za diskreditacijo in zatiranje političnih nasprotnikov in ljudstva, koruptivna oblast pa lahko sama sebe zavaruje pred pregonom.

Ovadbe političnih nasprotnikov so v zadnjih letih postale neke vrste nacionalni šport, tožilstvo in policija se namreč soočata s porastom ovadb, katerih glavni namen je propagandna diskreditacija posameznikov.[3] To, da bodo politiki, ki takšne nestrokovne ovadbe pogosto pišejo, dobili moč policijo prisiliti v njihovo preiskovanje, je izredno nevarno.

Zloraba policije je orodje totalitarnih režimov in kleptokracij, zakoni, ki to omogočajo, ne sodijo v pravni red demokratičnih držav.


  1. http://prt.si/zakpol21 ↩︎

  2. http://prt.si/usmpolic ↩︎

  3. http://prt.si/politovadbe ↩︎