1 min read

Zbrali smo 5000 podpisov za omejitev županskih mandatov

Zbrali smo 5000 podpisov za omejitev županskih mandatov

Uspelo nam je zbrati več kot 5000 podpisov podpore predlogu za omejitev županskih mandatov!

Pirati bomo zbrane podpise skupaj s predlogom zakona vložili v Državni zbor čez predvidoma 14 dni. V kolikor bo število veljavnih podpisov zadostovalo zakonsko predpisani številki (5000) bo zakon sprejet v zakonodajni postopek.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so oddali podpis podpore, na terenu nas je pričakal zelo dober odziv ljudi. O pobudi se je odprla široka razprava, ki se bo zdaj lahko odprla še v parlamentu.

Za delovanje demokracije so potrebne varovalke, tako kot poznamo institut razmejevanja vej oblasti, tako je tudi institut omejevanja mandatov za izvršne funkcije eno izmed orodij za zaščito demokratičnosti volitev in zaščito javnih sredstev pred zlorabo.