1 min read

Zakon, ki poglablja represivno vlogo policije potrjen na vladi

Zakon, ki poglablja represivno vlogo policije potrjen na vladi

Vlada je potrdila novi predlog zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim želijo poglobiti represivno vlogo policije.[1] O zakonu bo odločal državni zbor.[2]

S predlogom zakona želi vlada omejiti svobodo izražanja mnenj. V kolikor bo zakon sprejet, bodo policisti lahko izrekali globe v znesku od 500 do 1000 EUR za transparente ter kakršnekoli oblike vedenja, ki bi po njihovi definiciji žalile, oziroma bile nedostojne do javnih funkcionarjev.[3]

Policijo se vlada in Ministrstvo za notranje zadeve že celoten mandat trudita politizirati in podrediti s kadrovskimi čistkami, discipliniranjem posameznih policistov in s spreminjanjem zakonskih in podzakonskih aktov.[4] Interpretacija tega, kaj se sme v javnosti govoriti, bo v resnici v rokah vlade, kar je izrazito protidemokratično.

Predlog določa tudi to, da bodo policisti v hitrih postopkih lahko sami presojali o okoliščinah in teži prekrškov. Po lastni presoji bodo lahko določili višino glob za prekrške, ki imajo zakonsko predpisan razpon. Do zdaj je veljalo, da policisti lahko za takšne prekrške izdajo le najnižjo predpisano globo, kar je razumljivo, saj policisti niso sodniki in za takšne odločitve niso usposobljeni.[5]

Policija se čedalje bolj oddaljuje od družbe, namesto da bi skrbela za varnost ljudi jih kaznuje v skladu z navodili vlade, tudi takrat, ko je jasno, da za to nima ustrezne pravne podlage.

Novi zakon stremi k še lažjemu izvrševanju oblastniške samovolje z zatiranjem političnih nasprotnikov in omejevanjem temeljnih svoboščin. Gre za avtoritaren predlog, ki ga je potrebno zavrniti.


  1. https://prt.si/kreprepres ↩︎

  2. http://prt.si/zjrm ↩︎

  3. https://prt.si/reprpoobl ↩︎

  4. https://prt.si/reprpoobl ↩︎

  5. http://prt.si/kriticnoZJR ↩︎