1 min read

Zakaj si vlada želi vaših podatkov?

Zakaj si vlada želi vaših podatkov?

Vladna koalicija poskuša po hitrem postopku sprejeti nov Zakon o prijavi prebivališča.[1] Povod za oblikovanje novele zakona naj bi bila nedavna poročanja o primerih, ko je na nekaterih naslovih bilo fiktivno prijavljenih več 100 oseb.[2]

Reševanje te problematike se poskuša zlorabiti za uvedbo splošnega zbiranja podatkov prebivalstva o narodnosti in verski izpovedi, kot tudi nekaterih drugih informacij zasebne narave.

Namen zbiranja podatkov v postopku prijave prebivališča zakonski predlog ne opredeljuje, kar postavlja pod vprašaj njegovo legitimnost. Vsak zakon, ki predpisuje zbiranje osebnih podatkov, mora jasno opredeliti namen zbiranja in kateri organi imajo do zbranih podatkov dostop, saj gre za neposreden poseg v temeljno pravico varstva osebnih podatkov, ki je dopusten le z opravičljivim razlogom in mora biti izvajan z najvišjo mero skrbnosti, prav tako pa ustava prepoveduje vsakršno zbiranje v nasprotju z zakonsko predpisanim namenom, kar seveda zahteva, da namen sprva sploh obstaja.[3]

Pomembno je opozoriti tudi na dejstvo, da se zakon poskuša sprejeti po hitrem postopku mimo javne razprave in s tem grobo krši osnovna načela sodelovanja državljanov pri upravljanju javnih zadev.

Posedovanje tovrstnih podatkov o prebivalcih v svobodni in demokratični državi ne bi smelo za državne institucije imeti nikakršne uporabne vrednosti.


  1. http://prt.si/265oseb ↩︎

  2. http://prt.si/zakpreb ↩︎

  3. http://prt.si/udba21 ↩︎