2 min read

Zajezitev Padeža že v procesu umeščanja v prostor

Zajezitev Padeža že v procesu umeščanja v prostor

Kljub nasprotovanju lokalnega prebivalstva je projekt zajezitve Suhorice, pritoka potoka Padež v Brkinih, že v procesu umeščanja v prostor s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Ker istrske občine potrebujejo dodaten vir vode, skupaj z Ministrstvom za okolje in Rižanskim vodovodom že dlje časa razmišljajo o zagotovitvi novega vira.

Razprava je do sedaj tekla v smeri izbire med dvema opcijama: zajezitev pritoka Padež (ali Padeža samega), ki zahteva poseg v ekološko občutljivo področje, ali okolju veliko bolj prijazno povezavo kraškega, ilirskobistriškega in rižanskega, pa tudi postojnskega vodovoda, saj imajo drugi vodovodi dovolj vode, ki bi pokrili manjkajoče potrebe Istre.

Prvo opcijo podpirata Rižanski vodovod in Ministrstvo za okolje, medtem ko je lokalno prebivalstvo, zbrano v @Civilni iniciativi Ohranimo Brkine, proti prvi opciji in namesto nje predlaga drugo.[1]

Glede na to, da gre za resen poseg v občutljivo naravno območje, bi od Ministrstva za okolje pričakovali, da o podpori kateremu izmed predlogov odloči tehtno, s skrbjo za naravo na prvem mestu. A MOP pod vodstvom Andreja Vizjaka znova dokazuje, da jim prioriteto predstavlja podpora gradbenim projektom in ne okolje, saj sta opciji zajezitve potokov že v predlogu prostorskega načrtovanja, medtem ko je opcija povezave vodovodov izpuščena.

Od naravovarstvenih organizacij smo izvedeli, da jim je bilo 5 dni pred rokom posredovano obvestilo o objavljeni dokumentaciji o prostorskem načrtovanju, na katero imajo v skladu z zakonodajo možnost oddaje pripomb.[2]

Jasno je, da je ministrstvo, podobno kot v zadevi Hidroelektrarne Mokrice[3] in pripravi zakona o varstvu okolja[4], z lastno netransparentnostjo poskusilo izigrati namen okoljske zakonodaje in od naravovarstvenikov ter lokalnega prebivalstva izsiliti na hitro pripravljene pripombe, ki jim jih zato ne bi bilo treba upoštevati. Rok je bil po zaslugi pritiskov organizacij podaljšan do 10. aprila 2021.

Situacija je ne glede na podaljšanje roka zaskrbljujoča, saj kljub opozorilom varuha človekovih pravic MOP nadaljuje s svojim netransparentnim delovanjam.[5] To nas utrjuje v prepričanju, da Ministrstvo za okolje in prostor ne deluje v interesu okolja in ljudi, temveč zgolj v finančnem interesu pritiskajočih iz ozadja.


  1. https://prt.si/brikipadez ↩︎

  2. https://prt.si/padezMOP ↩︎

  3. https://prt.si/izsilitevHEmokrice ↩︎

  4. https://prt.si/prodajanarave ↩︎

  5. https://prt.si/VCPvizjak ↩︎